Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

24/8/2021

7:30 - 8:30

Trạm Nguyễn Văn Linh 2

24/8/2021

11:00 - 12:00

Trạm Nguyễn Văn Linh 2

25/8/2021

8:00 - 11:30

Trạm NK thành phố

25/8/2021

13:30 - 17:30

Trạm Thuận Phước 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

20/8/2021

7:30 - 17:30

Trạm Thép ĐN T3-1 T3-2

20/8/2021

15:00 - 17:30

Trạm PT PX Luyện+PT Tăng Thêm

25/8/2021

7:30 - 8:30

Trạm Ngô Thì Nhậm

25/8/2021

10:00 - 11:00

Trạm Ngô Thì Nhậm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

24/8/2021

7:30 - 8:30

Trạm Ngô Quyền T2

24/8/2021

10:00 - 11:00

Trạm Ngô Quyền T2

24/8/2021

13:30 - 14:30

Trạm Ngô Quyền T1

24/8/2021

16:00 - 17:00

Trạm Ngô Quyền T1

25/8/2021

7:30 - 8:30

Trạm Ngũ Hành Sơn T3

25/8/2021

8:30 - 10:30

Trạm Học viện chính trị T2

25/8/2021

10:00 - 11:00

Trạm Ngũ Hành Sơn T3

25/8/2021

13:30 - 14:30

Trạm Ngũ Hành Sơn T2

25/8/2021

14:30 - 16:00

Trạm Du lịch Sài Gòn - Đà Nẵng

25/8/2021

16:00 - 17:00

Trạm Ngũ Hành Sơn T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

24/8/2021

7:00 - 10:00

Trạm Tây Nam Hòa Cường T4

25/8/2021

7:00 - 11:00

Trạm Cầu Đường 525

25/8/2021

14:00 - 17:00

Trạm Cẩm Nam 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

23/8/2021

13:30 - 16:30

Trạm Hòa Minh 3 T1

24/8/2021

8:00 - 11:30

Trạm Hòa Phát 3

24/8/2021

13:30 - 16:30

Trạm Tân Lập 5

25/8/2021

7:30 - 10:30

Trạm Mẹ Nhu

25/8/2021

13:30 - 16:30

Trạm Điện Biên Phủ 3