Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

21/9/2022

7:00 - 11:00

TBA KDC TN Hòa Cường T3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

19/9/2022

7:30 - 9:30

TBA Hòa An 4

19/9/2022

13:30 - 15:30

TBA Bắc Sơn 1

21/9/2022

7:00 - 10:00

TBA Hòa An 3; TBA Nguyễn Công Hoan

21/9/2022

13:30 - 16:30

TBA Hòa Phát 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

19/9/2022

5:30 - 14:30

KDC Mân Thái 2; Khu phố chợ Mân Thái; Mân Thái 2; Tân Thái 5; Lê Văn Thứ T2

19/9/2022

7:00 - 11:00

TBA Mỹ Đa Đông 3

19/9/2022

7:30 - 11:30

TBA Nhà hàng Bé Anh

19/9/2022

13:30 - 17:30

TBA An Bình 2

20/9/2022

7:30 - 11:00

TBA An Hải Bắc 2

20/9/2022

8:30 - 12:00

TBA KS Risemout

20/9/2022

13:30 - 16:00

TBA Lê Tấn Trung T2

20/9/2022

13:30 - 17:00

TBA Seaprodex

20/9/2022

15:00 - 17:30

TBA Chợ Chiều 2

21/9/2022

8:00 - 11:30

TBA KS Adamo

21/9/2022

13:30 - 16:30

TBA Hồ Huân Nghiệp T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

20/9/2022

7:30 - 10:30

TBA Đội 6 Phong Bắc

20/9/2022

13:00 - 17:00

TBA T4 đảo AB Hòa Xuân

21/9/2022

7:30 - 11:30

TBA Trường Quân Chính