Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

22/6/2022

6:00 - 12:00

Bộ tư lệnh quân khu

22/6/2022

7:00 - 11:00

TBA Đông Tây 2, TBA Nguyễn Văn Linh 4

22/6/2022

13:30 - 17:30

TBA Hàm Nghi 2

23/6/2022

6:00 - 13:00

TBA Liên Trì 2

23/6/2022

8:00 - 8:30

TBA Nguyễn Chí Thanh 4

23/6/2022

10:30 - 11:00

TBA Nguyễn Chí Thanh 4

23/6/2022

13:30 - 14:00

TBA Trần Quý Cáp 2

23/6/2022

16:00 - 16:30

TBA Trần Quý Cáp 2

24/6/2022

7:00 - 10:00

TBA Hòa Cường 2

24/6/2022

14:00 - 17:00

TBA Tân Lập 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

22/6/2022

14:00 - 17:00

TBA Đa Phước 3, TBA Đa Phước 5

24/6/2022

7:00 - 10:30

TBA KDC Hòa Phát 2T1, TBA KĐT Phước Lý

24/6/2022

14:00 - 17:00

TBA Đà Sơn 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

22/6/2022

7:00 - 8:00

TBA Trần Đình Đàn

22/6/2022

10:00 - 11:00

TBA Trần Đình Đàn

22/6/2022

13:00 - 14:00

TBA Hồ Nghinh T2

22/6/2022

14:00 - 17:00

TBA Đặng Thị Ca T2, T3

22/6/2022

16:00 - 17:00

TBA Hồ Nghinh T2

23/6/2022

7:00 - 8:00

TBA TĐC Nại Hiên Đông T8

23/6/2022

10:00 - 11:00

TBA TĐC Nại Hiên Đông T8

23/6/2022

13:00 - 14:00

TBA TĐC Nại Hiên Đông T7

23/6/2022

16:00 - 17:00

TBA TĐC Nại Hiên Đông T7

24/6/2022

6:30 - 14:30

Công ty Diệp Phúc Lợi

24/6/2022

7:00 - 15:00

Khu nghỉ dưỡng cao cấp the Emprire (Coco Bay T1-T2)

24/6/2022

7:00 - 17:00

DNTN Thái An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

24/6/2022

6:30 - 10:30

TBA KDC Phong Bắc 2

24/6/2022

6:30 - 13:30

TBA KDC Phong Bắc T6

24/6/2022

14:00 - 17:00

TBA Dương Sơn 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

22/6/2022

6:00 - 13:30

TBA Hòa Phát 3

22/6/2022

7:30 - 8:30

TBA Nghi An 2

22/6/2022

10:00 - 11:00

TBA Nghi An 2

22/6/2022

13:00 - 14:00

TBA Nghi An 4

22/6/2022

15:30 - 16:30

TBA Nghi An 4

23/6/2022

7:30 - 8:30

TBA K&H

23/6/2022

7:30 - 15:30

Công ty Khang Thịnh

23/6/2022

10:00 - 11:00

TBA K&H

23/6/2022

13:00 - 14:00

TBA Trường Chinh 6

23/6/2022

15:30 - 16:30

TBA Trường Chinh 6

24/6/2022

5:30 - 11:30

TBA Cù Chính Lan, TBA Thanh Khê 2

24/6/2022

7:30 - 12:00

TBA Trung đoàn 275

24/6/2022

13:30 - 17:00

TBA Hà Dũng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

22/6/2022

7:30 - 8:00

TBA UBND xã Hòa Khương

22/6/2022

10:30 - 11:00

TBA UBND xã Hòa Khương

22/6/2022

13:00 - 13:30

TBA Sân banh Hòa Khương

22/6/2022

16:00 - 16:30

TBA Sân banh Hòa Khương

23/6/2022

7:30 - 8:00

TBA Hòa Nhơn 1-T1

23/6/2022

7:30 - 11:30

Quan Nam 2

23/6/2022

10:30 - 11:00

TBA Hòa Nhơn 1-T1

23/6/2022

13:00 - 13:30

TBA Cẩm Toại Trung 4

23/6/2022

16:00 - 16:30

TBA Cẩm Toại Trung 4