Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

8/9/2023

13:30 - 17:30

TBA Ỷ Lan Nguyên Phi 3

9/9/2023

12:30 - 17:30

TBA TT viễn thông KV3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

8/9/2023

14:00 - 16:00

TBA KDC lữ đoàn 532 T2

9/9/2023

7:30 - 15:00

TT bảo trợ xã hội T1; XLNRT Khánh Sơn; XLNRT Khánh Sơn T2; Bãi rác Khánh Sơn

10/9/2023

7:00 - 13:30

Daeryang T1; Daeryang T2; Daeryang T3; Daeryang T4; Tân Á; Tân Á T2; Daiku T3; Xử lý nước thải; Xử lý nước thải 2; Thiên Hân; DP Đông Á; Hợp Hữu Nhật Việt; Mai Anh Quân; Công ty xây dựng số 5

10/9/2023

7:00 - 15:30

TBA Hồng Phước; Minh Tuấn Tú; Ngọc Sê; Tín Dung; Thép Hòa Phát khu E

10/9/2023

8:00 - 13:00

Hóa chất Hòa Khánh T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

8/9/2023

7:00 - 12:00

TBA KDC nam Nguyễn Văn Trỗi T1; KDC phía đông X387

8/9/2023

7:30 - 10:30

TBA Hải An

9/9/2023

7:30 - 13:30

TBA cáp cập bờ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

8/9/2023

6:30 - 10:30

Cai Lang 4; Cai Lang 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

8/9/2023

7:30 - 11:00

TBA Phước Thái T2

8/9/2023

13:30 - 16:30

TBA Phú Thượng 3; Hòa Khương T2

9/9/2023

7:00 - 13:00

Bơm phòng mặn An Trạch; Bơm phòng mặn An Trạch T2