Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

6/9/2021

13:30 - 16:30

Trạm Thanh Long 1

7/9/2021

7:00 - 8:00

Trạm Nguyễn Văn Linh 2

7/9/2021

10:00 - 11:00

Trạm Nguyễn Văn Linh 2

7/9/2021

13:00 - 14:00

Trạm Ba Đình

7/9/2021

16:00 - 17:00

Trạm Ba Đình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

7/9/2021

8:00 - 15:00

Thép ĐN T3-1 T3-2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

6/9/2021

13:30 - 15:30

Trạm K20

6/9/2021

15:00 - 17:00

Trạm Sơn Thuỷ T4

8/9/2021

7:30 - 8:30

Trạm Ngô Quyền T3

8/9/2021

10:30 - 11:30

Trạm Ngô Quyền T3

8/9/2021

13:30 - 14:30

Trạm Ngô Quyền T2

8/9/2021

16:00 - 17:00

Trạm Ngô Quyền T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

6/9/2021

14:00 - 17:00

Trạm Hòa Cầm 5, Cẩm Nam 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

8/9/2021

6:30 - 7:30

Trạm La Châu 2

8/9/2021

10:30 - 11:00

Trạm La Châu 2

8/9/2021

13:30 - 14:00

Thôn 5 Hòa Khương T3

8/9/2021

16:30 - 17:00

Thôn 5 Hòa Khương T3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

6/9/2021

7:30 - 10:30

Trạm Mẹ Nhu

6/9/2021

13:30 - 16:30

Trạm Điện Biên Phủ 3