Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

30/12/2021

7:30 - 9:00

Trạm KDC Đại La

30/12/2021

8:00 - 15:30

Trạm NHNN Liên Chiểu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

30/12/2021

7:00 - 15:30

Trạm KPC Hoà Hải T1, Tân Trà 1, Hoà Hải T1, Sơn Thuỷ T2, KPC Hoà Hải mở rộng, Đông Trà 3, Đông Trà 4, Lê Văn Hiến T7, KPC Hòa Hải mr T2, Khu TĐC làng đá Mỹ Nghệ, Trần Đại Nghĩa T7, Hòa Hải 4, Khu sản xuất làng đá MNNN T6, Đông Trà 5, A20, Nguyễn Vinh, Than Miền Trung, Chiếu sáng Lê Văn Hiến T3, Trường Cao đẳng Việt - Hàn, Viện nghiên cứu công nghệ mới, Chiếu sáng Nguyễn Tri Phương T4, FPT Complex, Nhà máy nước đá Hòa Hải, PVTC Cầu Biện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

30/12/2021

7:30 - 10:30

Trạm Trần Cao Vân 4

30/12/2021

7:30 - 11:30

Trạm Trần Cao Vân 6

30/12/2021

7:30 - 15:30

Trạm Thanh Khê 2

30/12/2021

13:00 - 16:30

Trạm Tân Lập 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

30/12/2021

7:30 - 10:00

Trạm UBND xã Hoà Khương

30/12/2021

13:30 - 16:00

Trạm Khu phố chợ Hòa Phong