Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

10/10/2023

7:30 - 13:00

TBA KDC bột cá

10/10/2023

13:30 - 17:30

TBA Bình Hiên; T1-14B Núi Thành; Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng)

11/10/2023

8:00 - 12:00

TBA ngăn triều Thuận Phước; DD XL nước thải Thuận Phước

11/10/2023

13:30 - 17:30

TBA Đinh Tiên Hoàng 4

12/10/2023

8:00 - 13:00

TBA KDC lâm đặc sản; Nam Sơn

12/10/2023

13:30 - 17:30

TBA Núi Thành 4; Nhà hàng For You

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

11/10/2023

7:30 - 9:30

TBA khu TT hóa chất

11/10/2023

14:00 - 16:00

TBA khu gia đình 532

12/10/2023

7:30 - 9:30

TBA KGĐ quân nhân

12/10/2023

14:00 - 16:00

TBA KDC Trung Nghĩa T1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

10/10/2023

6:30 - 16:30

KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4; VP cấp nước; Hồ nước xanh; Du lịch Sơn Trà T1; Bãi Bụt; Chùa Linh Ứng; Trường Phúc; Chiếu sáng Sơn Trà - Điện Ngọc T1; Chiếu sáng Sơn Trà - Điện Ngọc T2; Chiếu sáng Sơn Trà - Điện Ngọc T3; Chiếu sáng Sơn Trà - Điện Ngọc T4; TT cứu hộ cứu nạn; Rada Sơn Trà khu B; Resort Bãi Con; Bãi Bắc; TT cứu hộ cứu nạn KV2; Bơm Hồ Xanh; Mũi Súng; Chiếu sáng Bãi Bắc T1; Chiếu sáng Bãi Bắc T2; Đà Nẵng resort & spa InterContinental; Đồn biên phòng Sơn Trà

11/10/2023

7:30 - 11:30

TBA Tuyên Sơn 6

11/10/2023

13:00 - 17:30

TBA Bình Kỳ 2

12/10/2023

13:30 - 17:30

DN Hải Thanh; Hải Thanh T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

11/10/2023

7:30 - 15:30

Thôn Nhơn Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

11/10/2023

7:30 - 12:30

TBA Liên Chiểu - Thuận Phước T5

11/10/2023

13:00 - 17:00

TBA Dịch vụ hàng không

12/10/2023

7:30 - 10:30

TBA Mẹ Nhu

12/10/2023

13:00 - 15:00

TBA Bế Văn Đàn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

10/10/2023

7:00 - 15:00

TBA Hòa Khê T2; Hòa Khê T3; Hòa Khê; Phú Thượng 3; Phú Thượng 3 T2;