Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

7/5/2022

7:00 - 9:30

Trạm Bảo hiểm xã hội

7/5/2022

9:00 - 11:30

Trạm Tòa phúc thẩm

8/5/2022

7:00 - 10:30

Trạm Toyota

9/5/2022

13:30 - 16:30

Sale Gallery; PVTC KĐT mới QT Đa Phước

10/5/2022

13:30 - 16:30

Trạm Núi Thành 2

11/5/2022

13:30 - 16:30

Trạm Mai Am

12/5/2022

8:00 - 11:00

Trạm Tân Thành 2

12/5/2022

13:30 - 16:30

Trạm Tân Lập 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

7/5/2022

8:00 - 11:00

Trạm Hoà Khánh 6; Kiệt 1 Phạm Như Xương

8/5/2022

6:30 - 8:30

Trạm XN bêtông Dinco; Hùng Thúy; Đức Việt; Nga Tuấn; Giấy Rạng Đông+LPH.Phú; Tự dùng thép Thái Bình Dương; Cơ khí mạ; Yusen T2; Tuấn Đức; Thép Dana Úc; Keytronic; Nippon; Thanh Phú

10/5/2022

7:30 - 9:30

Trạm Trung đoàn 683

10/5/2022

9:30 - 11:30

Trạm Cảng Lào

10/5/2022

13:00 - 15:00

Trạm E683

10/5/2022

15:00 - 17:00

Trạm Trại giam Hòa Sơn

12/5/2022

8:00 - 11:00

Trạm Hòa Khánh 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

7/5/2022

7:00 - 11:00

Trạm Khách sạn Sông Đà Miền Trung

8/5/2022

8:00 - 10:30

Trạm KDC làng cá NHĐ T2; KCC Đại Địa Bảo T1

9/5/2022

7:30 - 12:00

Trạm Trường dạy nghề số 5 - T2

9/5/2022

8:00 - 11:00

Trạm Chợ Chiều 1; Chợ Chiều 2

9/5/2022

14:00 - 16:30

Trạm An Hải Đông 2

10/5/2022

7:30 - 10:30

Trạm Nhật Hoàng

10/5/2022

13:30 - 15:30

Trạm Chu Cẩm Phong

10/5/2022

13:30 - 17:30

Trạm CS cầu Thuận Phước

10/5/2022

15:00 - 17:00

Trạm Bùi Thế Mỹ

11/5/2022

7:00 - 12:00

Trạm Nguyễn Phan Vinh

11/5/2022

13:00 - 17:30

Trạm Hoàng Bích Sơn

11/5/2022

13:30 - 15:30

Trạm KDC An Hoà 4 T1

11/5/2022

14:30 - 16:30

Trạm KDC Mân Thái T2

11/5/2022

15:30 - 17:30

Trạm KDC Mân Thái T3

12/5/2022

7:00 - 12:00

Trạm Nại Hiên Đông

12/5/2022

8:00 - 10:30

Trạm KĐT Harour Ville T2

12/5/2022

13:00 - 17:30

Trạm Phạm Văn Đồng T4

12/5/2022

13:30 - 17:30

Trạm Bắc Đẩu T1

12/5/2022

15:00 - 17:00

Trạm KCC Vân Đồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

7/5/2022

6:30 - 11:30

TBA An Trạch 2

9/5/2022

7:30 - 11:30

Hòa Phước 2; Giáng Nam 1; Giáng Nam 2

10/5/2022

8:00 - 8:30

TBA Cồn Dầu T1

10/5/2022

11:00 - 11:30

TBA Cồn Dầu T1

10/5/2022

14:00 - 14:30

TBA Cồn Dầu T2

10/5/2022

16:30 - 17:00

TBA Cồn Dầu T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

10/5/2022

7:30 - 11:30

Trạm Nguyễn Như Hạnh

11/5/2022

7:30 - 11:30

Trạm Trung tâm thể thao quận Thanh Khê; Trung tâm văn hóa quận Thanh Khê 2

12/5/2022

7:30 - 11:30

Trạm Hòa Phát 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

7/5/2022

6:30 - 11:30

Trạm Bơm An Trạch