Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

8/6/2022

5:00 - 15:00

TT ĐH viễn thông ĐN, Cung văn hóa thiếu nhi, Hộ Trần Văn Duyên, T3-14B Núi Thành, Hoà Cường 5

9/6/2022

8:00 - 12:00

TBA T6 TN Hòa Cường

9/6/2022

13:30 - 17:30

TBA TĐC Thuận Phước T2, TĐC Thuận Phước T3, Đa Phước

10/6/2022

13:30 - 17:00

TBA Triệu Nữ Vương, Kho Dược 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

8/6/2022

9:30 - 17:00

Thép ĐN T3-1 T3-2

9/6/2022

8:00 - 11:30

TBA Cầu Liên Chiểu

9/6/2022

13:30 - 17:00

TBA CC Đồn BP 244

10/6/2022

8:00 - 11:00

TBA HTX Hòa Minh 3, KDC Hòa Phát 4-T2, Phú Thạnh 4T2

10/6/2022

13:30 - 17:00

TBA Thanh Vinh, Hòa Phát 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

8/6/2022

8:00 - 10:30

TBA KDC Nại Tú

8/6/2022

9:30 - 12:00

Đài phát sóng T1, Đài phát sóng T2

8/6/2022

14:30 - 16:30

KDC Hòa Quý MR khu A T3

9/6/2022

7:00 - 15:30

Phạm Văn Đồng T1, Huy Du, Dương Đình Nghệ T2, Tổng cục cảnh sát, Hawai, Khu căn hộ 01 Tạ Mỹ Duật (Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và dịch vụ Ngân Hà), Nguyễn Xuân Khoát T3

9/6/2022

7:30 - 14:30

KDC Hòa Quý MR khu F, Chiếu sáng Nguyễn Tri Phương T2

10/6/2022

5:30 - 12:30

Âu Thuyền Thọ Quang, Vũng Thùng 9, Nước đá Nguyễn Thị Toàn, Trạm bơm ST4, CS nước đá A.Bi

10/6/2022

7:00 - 14:00

Hòa Quý 2 T3, Bình Kỳ 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

8/6/2022

7:30 - 8:00

TBA Hồ Nguyên Trừng T1

8/6/2022

11:00 - 11:30

TBA Hồ Nguyên Trừng T1

8/6/2022

13:30 - 14:00

KDC số 3 Nguyễn Tri Phương T2

8/6/2022

16:30 - 17:00

KDC số 3 Nguyễn Tri Phương T2

9/6/2022

13:30 - 16:00

TBA Khu TĐC Phong Bắc 2 T4

9/6/2022

13:30 - 16:30

TBA KDC Nam Cầu Cẩm Lệ T4

10/6/2022

7:00 - 10:30

TBA Hòa Thọ Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

8/6/2022

7:30 - 10:30

TBA KDC Thanh Lộc Đán T1, Nguyễn Tất Thành T2

9/6/2022

7:30 - 11:30

TBA Phần Lăng 4, Đông Xuân - An Khê, KDC Phần Lăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

9/6/2022

7:00 - 16:00

TBA Diêu Phong 3, Hòa Xuân - Hòa Phú, Thôn Hoà Phát, Trại giống cây, CS B.Nà S.Mơ T4, CS B.Nà S.Mơ T5, Công ty CP Trung Sơn, Công ty CP Trung Sơn T2