Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

10/9/2021

7:30 - 8:30

Trạm Chợ Cồn

10/9/2021

10:00 - 11:00

Trạm Chợ Cồn

10/9/2021

14:00 - 17:00

Trạm Liên Trì Nam 4

11/9/2021

8:00 - 12:30

Trạm Kiốt Công ty Điện Lực 3

13/9/2021

14:00 - 16:00

Trạm T1 KDC TN Hòa Cường, Phan Đăng Lưu 2

14/9/2021

7:30 - 8:30

Trạm Nguyễn Khoái

14/9/2021

10:00 - 11:00

Trạm Nguyễn Khoái

14/9/2021

13:30 - 14:30

Trạm Thanh Bình 2

14/9/2021

16:00 - 17:00

Trạm Thanh Bình 2

15/9/2021

7:30 - 9:30

Trạm TĐC Thuận Phước T3, Như Nguyệt

15/9/2021

14:00 - 17:00

Trạm Hải Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

10/9/2021

7:30 - 9:30

Trạm Hòa Minh 6

12/9/2021

7:30 - 9:30

Trạm XN Vật tư đường sắt, Vinamilk T2

12/9/2021

10:00 - 12:00

Trạm Bao bì VN

14/9/2021

7:30 - 9:30

Trạm Bách Khoa 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

9/9/2021

7:00 - 10:00

Trạm Đội 6 Phong Bắc

9/9/2021

13:30 - 17:30

Trạm Cầu Đường 525

9/9/2021

14:00 - 17:00

Trạm Cầu Đường 525

10/9/2021

7:00 - 10:00

TBA Cồn Dầu T1

10/9/2021

8:30 - 10:30

Trạm T6 Bên trái đường Võ Chí Công

13/9/2021

13:30 - 14:30

Trạm T10 Khuê Trung Đò Xu

13/9/2021

17:00 - 17:30

Trạm T10 Khuê Trung Đò Xu

14/9/2021

13:30 - 14:30

Khu TĐC Phong Bắc 2-T4

14/9/2021

17:00 - 17:30

Khu TĐC Phong Bắc 2-T4

15/9/2021

7:00 - 10:00

T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ, T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

9/9/2021

6:30 - 11:00

TBA Thạch Nham Tây 3

9/9/2021

6:30 - 7:00

Trạm La Châu 4

9/9/2021

10:30 - 11:00

Trạm La Châu 4

9/9/2021

13:30 - 14:00

Trạm Phước Nhơn

9/9/2021

16:30 - 17:00

Trạm Phước Nhơn

10/9/2021

7:00 - 17:00

Trạm Hòa Bắc 3

11/9/2021

6:30 - 7:30

Trạm Phú Sơn Tây

11/9/2021

10:30 - 11:30

Trạm Phú Sơn Tây

11/9/2021

13:30 - 14:30

Khu TĐC Hòa Khương

11/9/2021

16:30 - 17:30

Khu TĐC Hòa Khương

14/9/2021

7:30 - 10:30

TBA An Ngãi Tây 5, Ánh sáng Phú Sơn, TBA Rau sạch Hòa Khương

15/9/2021

6:30 - 7:30

Trạm Hoà Ninh 5

15/9/2021

10:30 - 11:30

Trạm Hoà Ninh 5

15/9/2021

13:30 - 14:30

Trạm Ninh An 2

15/9/2021

16:30 - 17:30

Trạm Ninh An 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

10/9/2021

7:30 - 8:30

Trạm Nho Chiến

10/9/2021

11:00 - 12:00

Trạm Nho Chiến

10/9/2021

13:30 - 16:30

Trạm Hòa Phát 3

11/9/2021

7:30 - 8:30

Trạm Nguyễn Phước Nguyên

11/9/2021

11:00 - 12:00

Trạm Nguyễn Phước Nguyên

11/9/2021

13:30 - 16:30

Trạm Xuân Hòa 4

13/9/2021

7:30 - 8:30

Trạm Tân Lập 9

13/9/2021

11:00 - 12:00

Trạm Tân Lập 9

13/9/2021

13:30 - 16:30

Trạm Tân Lập 5

14/9/2021

5:30 - 13:00

Trạm Tân Chính 4

14/9/2021

7:00 - 13:00

Trạm Tân Chính, Tân Chính 2

14/9/2021

12:00 - 14:30

Trạm Tân Chính 4

15/9/2021

13:30 - 16:30

Trạm Hòa Minh 3 T1