Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

20/9/2023

8:00 - 11:30

TBA Hòa Thuận 2; TBA Vĩnh An 2

20/9/2023

13:30 - 17:30

TBA Nguyễn Hoàng; TBA TĐC Thuận Phước T3

22/9/2023

7:30 - 12:00

Kios Quang Trung 3

22/9/2023

8:00 - 11:30

TBA Hòa Cường 3

22/9/2023

13:30 - 17:30

TBA Nguyễn Trãi 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

20/9/2023

7:30 - 9:30

TBA Phạm Như Xương T5

20/9/2023

7:30 - 10:00

TBA Hòa Hiệp 1 T4; TBA công cộng H182

20/9/2023

14:00 - 16:00

TBA Đinh Liệt

20/9/2023

14:00 - 16:30

TBA Âu Cơ 5; TBA Đoàn Hữu Trưng; TBA Âu Cơ

20/9/2023

14:30 - 16:30

TBA KDC Hòa Phát 3 T1

21/9/2023

7:30 - 10:00

TBA KDC Hòa Minh 2 T3

21/9/2023

14:00 - 16:30

TBA Đa Phước 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

20/9/2023

7:00 - 9:30

TBA Tuyên Sơn T1; Phạm Tuấn Tài

20/9/2023

7:00 - 14:30

Lê Văn Hiến

20/9/2023

8:00 - 10:00

Tòa CC FPT Plaza 2 T1; Tòa CC FPT Plaza 2 T2

20/9/2023

8:00 - 11:30

TBA Phát Minh Anh

20/9/2023

9:00 - 11:30

TBA Tuyên Sơn 4; Xuân Quỳnh

20/9/2023

13:30 - 17:00

TBA Khách sạn Bảy Quế

21/9/2023

7:30 - 10:00

TBA Chợ Chiều; Chợ Chiều 7

21/9/2023

7:30 - 11:30

KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T5

21/9/2023

8:30 - 12:00

TBA Khách sạn Seaview

21/9/2023

13:30 - 17:00

Công ty Tân Khang

21/9/2023

13:30 - 17:30

Mân Thái 4

22/9/2023

7:00 - 16:00

KĐT Hòa Hải 1-3 T3; KĐT Hòa Hải 1-3 T4; Thủy Sơn 2; Thủy Sơn 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

21/9/2023

7:00 - 11:00

Ánh sáng Phong Bắc

21/9/2023

7:00 - 12:00

Bình Hòa 3

21/9/2023

7:00 - 13:00

TBA An Trạch 2; Lệ Sơn; An Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

20/9/2023

7:30 - 9:30

Hòa Phát 2

20/9/2023

7:30 - 11:30

KDC 223 Trường Chinh; Trường Chinh 18; Trường Chinh 19; Tôn Đản; Hòa Phát 6; Hòa Phát 3; Hòa Phát 4; Hòa Phát 2; Hòa Phát 1; Tôn Đản 5; Hòa Phát 7; Đông Xuân - An Khê; Hòa Phát 10; Trường Chinh; Nguyễn Phước Nguyên; Tôn Đản 2; Trường Chinh 3; Tôn Đản 3; Tôn Đản 4; Trung đoàn 575; Hòa Phát 11; Tôn Đản 10; Tôn Đản 11; UBND Hòa Phát

20/9/2023

13:00 - 15:00

TBA Huỳnh Ngọc Huệ 2

20/9/2023

14:30 - 16:30

TBA Trường Chinh 16

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

21/9/2023

7:00 - 12:00

Hòa Liên 2

22/9/2023

7:00 - 12:00

TBA Túy Loan Tây; Túy Loan Tây 3; An Tân 2; Khương Mỹ 2; Hòa Phong 2; Dương Lâm 2 T2; Dương Lâm 2; An Tân; Vinh Thanh Châu; Hoàng Tuấn