Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Rlấp

9/9/2023

8:30 - 16:30

Trạm T18 san tải T604; T034 san tải T605 (ĐD474ĐRL); T35 ĐD472ĐRL thôn Châu Thành xã Đăk Ru; T44 thôn 5 xã Đăk Ru; T45 vị trí trụ 437 thôn 6 xã Đăk Ru; T50 (ĐD472DRL) san tải T738 cấp điện Bon Sê Rê 1 Đăk Ru; T61 san tải T604 Đăk Ru; Cấp điện thôn Đoàn Kết xã Đăk Ru; T121 san tải T45 và T738; T161 san tải T44 Quảng Tín; T361 vị trí trụ 378/32/32 Tân Phú xã Đăk Ru; T362 vị trí trụ 378/57A/57B Tân Phú Đăk Ru; T363 vị trí trụ 378/14/4a/4b Tân Bình Đăk Ru; T364 vị trí trụ 378/14/43a/43b Tân Tiến Đăk Ru; T365 vị trí trụ 37814/26/10 Tân Tiến Đăk Ru; T366 vị trí trụ 378/14/26/41 Tân Tiến Đăk Ru; T604 thôn Đoàn Kết xã Đăk Ru; T605 thôn Châu Thành xã Đăk Ru; T606 thôn Châu Thành xã Đăk Ru; Trạm 722 san tải T45; TBA 738 thôn 4 Quảng Tín san tải 44; T8924 Bon Sê Rê 1 Đăk Ru; T6002 Phan Văn Quý Đăk Ru; Trạm T6 trại chăn nuôi heo Nguyễn Văn Nhì; Cty TNHH MTV Thành Danh Đăk Nông; Trạm Vũ Đình Trường Đăk Ru; T162 Cty khoa học công nghệ MT Quốc Việt; T169 Cty CP Kiến tạo Ngôi nhà Hạnh Phúc; T171 Đinh Thị Phương Đăk Ru; T609 trạm thu phí BOT (Đăk Ru); Trạm xăng dầu Hồng Phước; T882 Cty Kiều Phương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Mil

9/9/2023

7:30 - 17:00

T151 (ĐD478ĐMI) Đồn 753 (Đồn 2) Đắk Ken Đắk Mil; T152 (ĐD478ĐMI) Đồn 751 (Đồn 1) Đắk Ken Đắk Lao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Krông Nô

8/9/2023

8:00 - 14:00

T91 thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên; T108 thôn Jang Cách, xã Đăk Drô

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gia Nghĩa

9/9/2023

8:00 - 12:00

T549 ĐD476ĐNO  Bệnh viện tỉnh Đăk Nông, TX Gia Nghĩa

10/9/2023

7:30 - 11:30

T155 ĐD476ĐNO Trường dân tộc nội trú, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Song

10/9/2023

8:00 - 17:00

TBA T081; T111 thôn 11 Nâm Njang; T112 thôn 11 Nâm Njang; T34; T35 Cty TNHH MTV Anh Quân thôn 11 xã Nâm Njang, huyện Đắk Song; T42 Cty TNHH Lực Dân thôn 11 xã Nâm Njang, huyện Đắk Song; T51; T52; T54; T83; T141 Tân Phú Đăk Rung; T142 Tân Phú Đăk Rung; T216 Nhà máy tinh bột sắn; T227; T228; T300 thôn 7 Trường Xuân; T382 XN thủy điện; T422 Đăk Rung; T640 xã Nâm Njang; T702 thôn 7 xã Trường Xuân; T711 thôn 10 xã Nâm Njang; T735 xã Trường Xuân; T778 xã Trường Xuân; T799 xã Nâm Njang; T849 thôn 11 Nâm Njang; T868; T878 ĐD471 Dak Song