Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

14/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP 4 phường Thống Nhất

15/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 2, 3 phường Bửu Hòa

15/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 3 phường Bửu Hòa

16/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 2, 3, 4, 5, 6 phường Tân Mai

16/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 2, 3, 5 phường Tam Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

14/6/2022

7:45 - 11:15

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

14/6/2022

8:15 - 11:45

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

14/6/2022

12:45 - 16:45

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

15/6/2022

7:30 - 15:30

Khu phố Phan Bội Châu, TT Dầu Giây

15/6/2022

8:00 - 16:00

Khu phố Lập Thành, TT Dầu Giây

16/6/2022

8:30 - 10:30

Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

14/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

15/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

16/6/2022

8:30 - 14:00

TBA trường THCS Thiện Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

14/6/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp 1, 2 xã Xuân Hưng

15/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần các khu 2, 3 TT Gia Ray

16/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Tân, xã Xuân Phú

16/6/2022

9:30 - 10:50

Một phần ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa

16/6/2022

13:00 - 14:50

Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

16/6/2022

15:15 - 17:00

Một phần các ấp Suối Cát 1, Bình Minh, xã Suối Cát; Một phần ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

14/6/2022

8:00 - 10:00

Ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định

15/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp 1, 2 xã Núi Tượng

15/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp 1, 2A xã Núi Tượng

16/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp 5, 6 xã Trà Cổ

16/6/2022

14:15 - 16:15

Ấp 3 xã Phú Thịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

14/6/2022

7:00 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

14/6/2022

7:05 - 12:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

14/6/2022

7:10 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

14/6/2022

8:30 - 10:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

15/6/2022

7:00 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

15/6/2022

7:10 - 12:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

16/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước. TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước

16/6/2022

7:10 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7, 8 xã An Phước. TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước

16/6/2022

8:30 - 10:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA trường PTCS Cẩm Đường

16/6/2022

10:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA trường tiểu học Cẩm Đường

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

14/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp 8 xã Thừa Đức (trạm Thừa Đức 8A)

14/6/2022

8:00 - 16:30

Ấp 2, ấp 61 xã Sông Nhạn

15/6/2022

7:30 - 12:00

Ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo (trạm Tân Hạnh 8B)

15/6/2022

7:30 - 16:30

Khu 4 ấp 1 Xuân Đường (trạm Xuân Đường 3A)

15/6/2022

8:00 - 10:00

Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình (trạm Chốt Mỹ 2)

16/6/2022

7:30 - 16:00

Ấp 8 xã Nhân Nghĩa; Ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo

16/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp Láng Me II, xã Xuân Đông (trạm Láng Me 3A)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

14/6/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

14/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

14/6/2022

8:30 - 10:30

Một phần KP 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

14/6/2022

10:30 - 12:00

Một phần KP 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

15/6/2022

8:30 - 12:30

Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

15/6/2022

11:30 - 15:30

Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

16/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

14/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 11 phường An Bình

15/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 6 phường Long Bình

16/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 11 phường An Bình; KP 7 phường Long Bình; KP 3 phường Long Bình Tân

16/6/2022

13:00 - 17:00

Một phần KP 4, 5, 5A, 6 phường Long Bình