Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

16/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần KP 2, 3 phường Tam Hòa; KP 2, 4 phường Tam Hiệp

16/01/2022

8:00 - 12:00

Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. TBA 3P-400kVA Quảng trường tỉnh

16/01/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 3 phường Tam Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

16/01/2022

4:30 - 5:15

Toàn bộ xã Gia Tân 1, 2, 3; Quang Trung; Gia Kiệm

16/01/2022

11:30 - 12:15

Toàn bộ xã Gia Tân 1, 2, 3; Quang Trung; Gia Kiệm

16/01/2022

11:45 - 12:15

Toàn bộ xã Gia Tân 1, 2, 3; Quang Trung; Gia Kiệm; Xuân Thiện

16/01/2022

17:45 - 18:30

Toàn bộ xã Gia Tân 1, 2, 3; Quang Trung; Gia Kiệm; Xuân Thiện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

16/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

18/01/2022

8:30 - 9:30

TBA Phú Mỹ Hoàng Long, xã Thạnh Phú

18/01/2022

10:00 - 11:30

Trạm Hoàng Minh Tiến, xã Bình Hòa

18/01/2022

13:30 - 14:30

Trạm Viễn Khang, xã Thạnh Phú

18/01/2022

15:00 - 16:30

Trạm Môc Nguyên Quang, xã Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

17/01/2022

8:30 - 12:00

Một phần ấp Bầu Cối, xã Xuân Bắc

18/01/2022

6:00 - 17:00

Một phần các ấp Bình Xuân 1, Bình Xuân 2, xã Xuân Phú

18/01/2022

8:30 - 10:30

Một phần các ấp 2, 2A xã Xuân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

17/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp 1 xã Phú Tân

17/01/2022

13:15 - 16:30

Ấp Phương Mai 1, 2 xã Phú Lâm.

18/01/2022

8:00 - 11:30

Ấp 8 xã Phú Lộc

18/01/2022

13:15 - 16:30

Ấp 5 xã Phú Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

16/01/2022

7:30 - 15:00

Phụ tải trạm 25kVA Kều Văn Xê trụ 34/5 tuyến 477 Phước Nguyên

16/01/2022

7:30 - 15:00

Phụ tải trạm 25kVA Trần Văn Dương

16/01/2022

8:00 - 10:30

Phụ tải trạm 1600kVA Mộc nghệ thuật

16/01/2022

10:30 - 15:00

Phụ tải trạm 1500kVA Bao bì Hanaka A.B.M

17/01/2022

6:30 - 16:30

Một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

18/01/2022

6:30 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải, TT Long Thành; một phần khu 12 xã Long Đức; một phần ấp Bình Lâm xã Lộc An

18/01/2022

8:15 - 10:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Cty CP Chăn nuôi bò sữa

18/01/2022

8:30 - 10:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Bao bì Phương Nam

18/01/2022

8:30 - 10:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Cty Than Quảng Ninh T2

18/01/2022

10:00 - 11:30

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 37,5kVA Cty Song Phát Lợi

18/01/2022

10:00 - 11:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA Cty xăng dầu Tín Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

16/01/2022

8:00 - 12:00

KDC Phước An - Long Thọ; Nhà công vụ Điện lực dầu khí; TT Điện lực dầu khí

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

16/01/2022

5:30 - 6:00

Một phần ấp Tân Thành, Bùi Chu, Bắc Hòa, Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

16/01/2022

6:00 - 6:30

Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom; Một phần KP Tân Cang, KP Tân Lập, phường Phước Tân, TP Biên Hoà

16/01/2022

6:00 - 18:00

Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

16/01/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bùi Chu, một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

16/01/2022

8:30 - 13:00

Một phần KP 4 TT Trảng Bom

16/01/2022

8:30 - 14:00

Một phần KP 3 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

16/01/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

16/01/2022

17:30 - 18:00

Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom; Một phần KP Tân Cang, KP Tân Lập, phường Phước Tân, TP Biên Hoà

16/01/2022

22:00 - 22:30

Một phần ấp Tân Thành, Bùi Chu, Bắc Hòa, Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

Một phần ấp Thanh Hóa, Thái Hòa, Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

18/01/2022

8:30 - 10:00

Một phần ấp Tân Lập, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

18/01/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Lập, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

18/01/2022

11:30 - 13:30

Một phần ấp Cây Điều, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

18/01/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Lập, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom