Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

18/4/2022

8:00 - 10:00

Công ty TNHH MTV động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam, phường An Bình

18/4/2022

8:00 - 10:00

Một phần KP 1, 2 phường Tam Hiệp

18/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 2, 3, 4 phường Tân Vạn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

18/4/2022

7:55 - 8:00

Ấp 1, 2, 3, 6 xã Lộ 25

18/4/2022

7:55 - 11:35

Ấp 2, 6 xã Lộ 25

18/4/2022

11:30 - 11:35

Ấp 1, 2, 3, 6 xã Lộ 25

19/4/2022

7:55 - 8:00

Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện; Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

19/4/2022

7:55 - 11:35

Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

19/4/2022

11:30 - 11:35

Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện; Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

19/4/2022

12:45 - 16:45

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

17/4/2022

8:00 - 10:00

Công ty gỗ Hố Nai M&M, xã Tân An

17/4/2022

8:00 - 12:00

Công ty TNHH Megasun, xã Thiện Tân

17/4/2022

8:00 - 16:30

Khu cư xá nhà máy bê tông Hùng Vương

17/4/2022

10:30 - 12:30

Công ty Dona Quế Bằng, xã Thạnh Phú

17/4/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân

19/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

19/4/2022

8:00 - 9:00

Một phần KP 7, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

19/4/2022

9:15 - 10:15

Một phần KP 7, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

19/4/2022

10:30 - 11:30

Một phần KP 7, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

19/4/2022

13:30 - 14:30

Một phần KP 6, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

17/4/2022

9:00 - 11:00

Khách hàng Trường InShool; Khách hàng Gỗ cao su

17/4/2022

11:00 - 14:00

Khách hàng Hoàng Long II

17/4/2022

14:00 - 16:00

Khách hàng Nước chấm Hoa Sen; Nghĩa trang Hàng Gòn

17/4/2022

14:00 - 16:00

Một phần KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

17/4/2022

6:30 - 16:30

Một phần các ấp Bình Xuân 1, Bình Xuân 2, xã Xuân Phú (mỗi khu vực mất điện 180 phút)

17/4/2022

17:30 - 18:00

Một phần các xã Xuân Tâm; Xuân Hưng; Xuân Hòa; Một phần các khu 3, 5, 6, 7, 8 thị trấn Gia Ray; Các trạm Kho bạc nhà nước Xuân Lộc, Cơ sở mộc Thọ Vực

18/4/2022

8:00 - 9:30

CS nhựa Phạm Văn Phụng

18/4/2022

10:00 - 11:30

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cúc (trạm Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc), xã Bảo Hòa

18/4/2022

13:00 - 14:30

Trường tiểu học Hùng Vương (trạm Trường tiểu học Hùng Vương), xã Xuân Định

18/4/2022

15:00 - 16:30

Công ty TNHH chế biến nông sản Hạo Nguyên (trạm DNTN Trường Sơn), xã Xuân Định

19/4/2022

8:00 - 9:30

Công ty TNHH MTV Toàn Tâm Uyên (trạm Công ty An Phương Tâm), xã Xuân Bắc

19/4/2022

8:30 - 12:00

Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao (khu vực CLB Tiêu xã Suối Cao)

19/4/2022

10:00 - 11:30

Giáo xứ Xuân Bắc (trạm Nhà thờ Xuân Bắc), xã Xuân Bắc

19/4/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Việt Kiều, xã Suối Cát; Một phần ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

18/4/2022

8:00 - 10:00

Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

18/4/2022

8:45 - 11:00

Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

18/4/2022

10:15 - 12:15

Ấp Phú Dũng, Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

18/4/2022

14:15 - 16:15

Ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

18/4/2022

14:30 - 16:30

Ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

19/4/2022

8:30 - 10:30

Tổ 2 ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú

19/4/2022

10:45 - 12:45

Ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú

19/4/2022

14:15 - 16:15

Ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

17/4/2022

6:00 - 18:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x25kVA chùa Phước Hải

17/4/2022

6:00 - 18:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA Công ty cung ứng nhựa đường

17/4/2022

6:00 - 18:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Đại Phát

17/4/2022

7:00 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Miễu, Vườn Dừa, Hương Phước, Tân Cang, phường Phước Tân

19/4/2022

6:30 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Tập Phước, xã Long Phước

19/4/2022

8:00 - 10:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 250kVA Nhật Tuấn Anh

19/4/2022

10:00 - 12:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 320kVA Công ty Nghi Phẩm

19/4/2022

13:00 - 16:30

Huyện Long Thành: Một phấn ấp Phước Hòa, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

18/4/2022

8:30 - 10:30

Ấp 8 xã Thừa Đức (trạm Thừa Đức 12A)

19/4/2022

9:00 - 11:00

Ấp 6, 8, 9, 11 xã Xuân Tây; Ấp Suối Nhát, Suối Lức, La Hoa, xã Xuân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

17/4/2022

6:00 - 18:00

Một phần khu phố 1, 2, 3, 5 thị trấn Trảng Bom

17/4/2022

6:00 - 18:00

Ấp Tân Hưng, Tân Đạt, Tân Phát, Tân Thịnh, xã Đồi 61

17/4/2022

6:00 - 18:00

Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

17/4/2022

6:00 - 18:00

Một phần ấp 1, 2, 4, xã Sông Trầu; Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

17/4/2022

6:00 - 18:00

Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, xã An Viễn

17/4/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; Một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

17/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Vĩnh, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom

17/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

18/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao

19/4/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

19/4/2022

9:00 - 11:00

TBA Công ty Đồng Quốc Hưng (KCN Sông Mây), xã Bắc Sơn

19/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Công ty Zheng Zhan (KCN Hố Nai), xã Hố Nai 3

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

17/4/2022

8:30 - 11:30

Công ty TNHH Olam 1-2 Việt Nam