Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

17/5/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 1, 2 phường Quang Vinh; KP 4 phường Trung Dũng

17/5/2022

9:45 - 11:30

Một phần KP 3 phường Thống Nhất; KP 1 phường Trung Dũng; KP 3 phường Tân Tiến

17/5/2022

13:30 - 15:15

Một phần KP 6 phường Thống Nhất

19/5/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 1 phường Trung Dũng

19/5/2022

9:30 - 11:15

Một phần KP 2, 3, 4 phường Trung Dũng

19/5/2022

11:30 - 15:15

Một phần KP 2 phường Trung Dũng; KP 1 phường Quyết Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

18/5/2022

7:00 - 17:00

Ấp 2, xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

19/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

17/5/2022

7:30 - 17:00

Tổ 3, 4, 5, 10, 11 ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

17/5/2022

7:30 - 17:00

Tổ 2, 3 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

17/5/2022

10:00 - 11:30

Khách hàng giếng nước Xuân Vinh

18/5/2022

10:00 - 11:30

Khách hàng Kem Á Châu

18/5/2022

12:00 - 13:30

Khách hàng Trần Minh Phương

19/5/2022

7:30 - 17:00

Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Suối Chồn, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh

19/5/2022

7:30 - 17:00

Tổ 4, 6 ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, TP Long Khánh

19/5/2022

10:00 - 11:30

Khách hàng Hội trường cao su

19/5/2022

12:00 - 13:30

Khách hàng THCS Xuân Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

17/5/2022

8:30 - 11:30

Một phần các ấp Gia Tỵ, Phượng Vỹ, xã Suối Cao

17/5/2022

8:30 - 17:00

Một phần ấp 2B xã Xuân Bắc; Các trạm khách hàng Trại gà ấp 2B, Chu Thị Trinh, Trại heo Minh Quang, Trang trại Châu Văn Lượng, xã Xuân Bắc

18/5/2022

8:30 - 16:00

Một phần các ấp 2, 3, 4 xã Xuân Tâm (khu vực đường hồ Gia Ui)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

17/5/2022

8:00 - 12:00

Ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh

17/5/2022

8:45 - 15:30

Ấp 4, ấp 5, xã Phú Lộc

18/5/2022

8:00 - 16:30

Ấp Suối Duôi, xã Túc Trưng

18/5/2022

9:00 - 12:00

Ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

17/5/2022

6:30 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, khu phố Phước Khả, phường Phước Tân; Một phần khu phố 4 phường An Hòa

18/5/2022

6:30 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Miễu, phường Phước Tân

18/5/2022

8:30 - 11:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Công ty hữu cơ Daito

18/5/2022

8:30 - 11:30

TP Biên Hòa: Một phần ấp 7 xã An Phước; một phần khu phố Long Đức 3 phường Tam Phước

18/5/2022

8:30 - 11:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, 2, 3, Suối Trầu, xã Bình Sơn

18/5/2022

11:00 - 15:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 1000kVA Thiên Tâm Nhất

19/5/2022

6:30 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Đồng, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân

19/5/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7, 8 xã An Phước

19/5/2022

8:15 - 10:45

TP Biên Hòa: Phụ tải nhánh trạm T1, T2 xử lý rác tập trung

19/5/2022

11:30 - 15:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA - T6 HKD Vũ Đức Kiên

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

19/5/2022

6:30 - 17:00

Một phần KP 7, 7A phường Long Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

17/5/2022

8:30 - 11:00

Một phần ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

17/5/2022

11:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

18/5/2022

8:30 - 12:00

Một phần ấp Tân Phát, Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

18/5/2022

11:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Phát, Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

19/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom