Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

18/9/2022

5:00 - 5:30

Một phần ấp Bình Chánh, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An

18/9/2022

5:00 - 19:00

Xã Thạnh Phú; xã Tân Bình; xã Bình Lợi; một phần ấp Thới Sơn xã Bình Hòa; Ấp Ông Hường, một phần ấp 6, 7 xã Thiện Tân

18/9/2022

5:30 - 6:00

Một phần XN nước Thiện Tân

18/9/2022

5:30 - 19:30

Một phần XN nước Thiện Tân

18/9/2022

18:30 - 19:00

Một phần ấp Bình Chánh, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An

18/9/2022

19:00 - 19:30

Một phần XN nước Thiện Tân

19/9/2022

8:00 - 13:00

Một phần KP 2, một phần KP 8 TT Vĩnh An (trạm CN Trị An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

18/9/2022

7:30 - 12:30

Một phần KCN Suối Tre, phường Suối Tre; phường Bình Lộc; ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang; ấp Suối Chồn, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh

18/9/2022

7:30 - 16:30

KV đường Quốc lộ 1 phường Suối Tre; Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

20/9/2022

7:30 - 17:00

Từ ngã 3 Tân Phong đến ranh giới Long Khánh - Xuân Lộc, đến NMM Hàng Gòn phường Xuân Tân, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

18/9/2022

11:00 - 12:00

UBND huyện Xuân Lộc

19/9/2022

8:30 - 12:30

Một phần ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường

19/9/2022

8:30 - 17:00

Một phần ấp Trung Sơn, Trung Nghĩa, xã Xuân Trường

19/9/2022

13:30 - 17:30

Một phần ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ

20/9/2022

8:30 - 12:30

Một phần các ấp Nông Doanh, Bảo Định, xã Xuân Định

20/9/2022

13:30 - 17:30

Một phần các ấp Hòa Bình, Hòa Hợp, xã Bảo Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

19/9/2022

8:00 - 10:45

Ấp 1 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

19/9/2022

8:15 - 9:45

Ấp 1 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

19/9/2022

10:30 - 12:00

Ấp 3 xã Suối Nho, huyện Định Quán

20/9/2022

8:15 - 9:45

Ấp 8 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

20/9/2022

8:00 - 10:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Miễu, phường Phước Tân

20/9/2022

10:00 - 12:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

18/9/2022

5:30 - 6:00

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (khu trung tâm hành chính huyện)

18/9/2022

6:00 - 6:05

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, khách hàng dọc đường 25B

18/9/2022

6:00 - 18:00

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội; Một phần ấp 3 xã Phú Thạnh; Một phần ấp Bình Phú, xã Long Tân

18/9/2022

17:55 - 18:00

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, khách hàng dọc đường 25B

18/9/2022

19:30 - 20:00

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (khu trung tâm hành chính huyện)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

18/9/2022

6:00 - 18:00

Một phần KP 1, 2, 3 thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp 1, 2, 4, 5 xã Sông Trầu; Một phần KCN Bàu Xéo, ấp 1, ấp 4 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

18/9/2022

8:00 - 11:00

TBA Cty Kim Bảo Sơn, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

20/9/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

20/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom