Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

19/7/2022

7:45 - 14:00

Một phần KP 6, phường Thống Nhất

19/7/2022

8:00 - 10:00

Một phần KP 2, phường Tân Mai

19/7/2022

8:00 - 13:00

Một phần KP 1, 2, 3, phường Tam Hiệp

19/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần KP 1, 2, phường Tân Mai; KP 7 phường Tân Tiến

20/7/2022

6:00 - 6:30

Trụ sở Hội nông dân ĐN và Tỉnh đoàn ĐN

20/7/2022

6:15 - 7:15

Văn phòng Công ty Tín Nghĩa, phường Quyết Thắng

20/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 1, 2, phường Tân Phong

20/7/2022

9:45 - 11:30

Một phần KP 1, 6, 7, 9, phường Tân Phong

20/7/2022

13:30 - 15:15

Một phần KP 5, 6, phường Tân Phong

20/7/2022

16:00 - 17:00

Văn phòng Công ty Tín Nghĩa, phường Quyết Thắng

20/7/2022

17:00 - 17:30

Trụ sở Hội nông dân ĐN và Tỉnh đoàn ĐN

21/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP 1, phường Bửu Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

19/7/2022

7:45 - 11:45

Ấp 3 xã Lộ 25

20/7/2022

13:15 - 16:15

Ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2

21/7/2022

7:45 - 12:15

Ấp 3, 4 xã Lộ 25

21/7/2022

8:00 - 11:00

Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

21/7/2022

9:00 - 11:00

Ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2

21/7/2022

11:00 - 13:00

Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

21/7/2022

13:15 - 16:45

Ấp 3 xã Lộ 25

21/7/2022

13:30 - 15:00

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

20/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

20/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

21/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

21/7/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp 2, ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

19/7/2022

7:30 - 12:00

Tổ 3, 4, 11, 12 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

19/7/2022

9:00 - 10:00

Khách hàng Hân Linh

19/7/2022

10:10 - 11:30

Khách hàng ĐH Lạc Hồng

20/7/2022

7:30 - 12:00

Tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ấp Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

20/7/2022

9:00 - 10:00

Khách hàng Thành Thắng

20/7/2022

10:30 - 11:30

Khách hàng Võ Kim Xuân

21/7/2022

9:00 - 10:00

Khách hàng Thùy Trang 1

21/7/2022

10:00 - 11:00

Khách hàng Thùy Trang 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

19/7/2022

6:00 - 17:00

Trường bắn quốc gia khu vực 3, xã Xuân Tâm

19/7/2022

8:00 - 16:30

Xã Lang Minh; một phần xã Suối Cát (Tỉnh lộ 765 từ đoạn giao với đường cao tốc về hướng Lang Minh)

20/7/2022

6:30 - 16:30

Một phần ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa

20/7/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2, xã Suối Cát

20/7/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bưng Cần, Hòa Bình, xã Bảo Hòa (đường Mã Vôi)

21/7/2022

6:30 - 16:30

Một phần ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa

21/7/2022

8:30 - 11:00

Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, Bưng Cần, xã Bảo Hòa; Trạm khách hàng Xưởng cưa Bảo Hòa, Nguyễn Hoàng Tỉnh, CS Lin Gia Trang, Nguyễn Cao Tứ, Sú A Lộc, Cao tốc Bảo Hòa, Công ty CP XD 796, xã Bảo Hòa

21/7/2022

11:30 - 14:00

Một phần các ấp Chiến Thắng, Hòa Bình, xã Bảo Hòa; một phần ấp Bảo Định, xã Xuân Định

  

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

19/7/2022

7:00 - 17:00

Ấp Suối Rút, xã Phú Túc; Ấp 3, 4, 5, 6 xã Suối Nho, huyện Định Quán

20/7/2022

8:00 - 9:30

Ấp 1 xã Phú Tân; Ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

20/7/2022

8:00 - 16:30

Ấp 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

20/7/2022

10:30 - 11:45

Ấp 3 xã Phú Tân; Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

20/7/2022

13:15 - 15:00

Ấp 4, Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

20/7/2022

15:15 - 16:45

Ấp 6 xã Phú Tân, huyện Định Quán

21/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

19/7/2022

8:00 - 14:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân

20/7/2022

10:30 - 13:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Mai 2, phường Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

19/7/2022

7:30 - 16:30

Ấp 4 xã Thừa Đức (trạm Thừa Đức 5,5A)

19/7/2022

8:30 - 10:30

Khu 5 ấp Suối Râm, xã Long Giao (trạm Long Giao 6)

20/7/2022

7:00 - 13:00

Ấp Suối Cả, Hoàn Quân, xã Long Giao; Ấp Cẩm Sơn, Láng Lớn, Suối Sóc, xã Xuân Mỹ

21/7/2022

8:00 - 10:00

Ấp 1, 5, 6 xã Sông Ray; Ấp 8, 10 xã Xuân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

19/7/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

19/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

19/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

19/7/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

19/7/2022

11:00 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

19/7/2022

16:30 - 17:00

Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

21/7/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Bùi Chu, Bắc Hòa, An Chu, Tân Thành, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

21/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Bùi Chu, Bắc Hòa, An Chu, Tân Thành, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

21/7/2022

14:30 - 15:00

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Bùi Chu, Bắc Hòa, An Chu, Tân Thành, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

20/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 3, 4 phường Tân Hiệp

21/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần KP 3 phường Trảng Dài