Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

17/1/2023

7:30 - 12:00

Một phần KP 1, 2, 7 phường Tân Mai; KP 1, 2, 7 phường Tân Tiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

16/1/2023

7:45 - 9:45

Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

16/1/2023

13:15 - 14:45

KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

18/1/2023

8:25 - 8:30

Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

18/1/2023

8:30 - 10:30

Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

18/1/2023

10:30 - 10:35

Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

18/1/2023

13:15 - 16:15

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

16/1/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp 3 xã Tân An (trạm Xóm Cũ); Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân (trạm bơm Thiện Tân 1)

17/1/2023

9:30 - 11:00

Một phần KP 6 TT Vĩnh An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

17/1/2023

7:30 - 11:30

Tổ 2, 13, 14 ấp Núi Tung, phường Suối Tre; một phần KP 5 phường Xuân Bình, TP Long Khánh

17/1/2023

8:00 - 11:30

Phường Bàu Sen; phường Xuân Lập, TP Long Khánh

17/1/2023

13:30 - 16:30

Tổ 3, 4, 5 KP 5 đường Nguyễn Tri Phương nối dài, phường Xuân An, TP Long Khánh

17/1/2023

13:45 - 16:30

Tổ 1, 2, 4, 6, 7 ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

16/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tân Bình 1, xã Lang Minh

16/1/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

17/1/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp 2B, 3B xã Xuân Bắc

17/1/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp 3A xã Xuân Bắc

18/1/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa; một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú; Các trạm Cơ sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng, xã Bảo Hòa

18/1/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp 6, ấp 8 xã Xuân Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

16/1/2023

8:00 - 15:00

Ấp 3, ấp 4 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

16/1/2023

9:00 - 12:30

Ấp 4 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

17/1/2023

8:15 - 15:30

Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

16/1/2023

6:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Xuân Quế

16/1/2023

8:00 - 12:00

Ấp 6, 8, 9, 11 xã Xuân Tây; Ấp Suối Lức, Suối Nhát, xã Xuân Đông

17/1/2023

8:00 - 10:00

TBA trại heo Nhật Hoàng, ấp Láng Me, xã Xuân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

17/1/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Ngũ Phúc, Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

17/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP 4, 4C phường Trảng Dài