Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

21/6/2022

9:45 - 12:15

Ấp Đức Long 2, 3, xã Gia Tân 2

21/6/2022

13:15 - 16:30

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

22/6/2022

8:30 - 10:30

Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

23/6/2022

7:45 - 11:45

Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

23/6/2022

8:00 - 10:45

Khu phố Lập Thành, TT Dầu Giây

23/6/2022

13:00 - 16:30

Ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

21/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 5, một phần ấp 4, xã Bình Lợi; Ấp Bình Lục, một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

22/6/2022

7:30 - 12:00

Tổ 14, 15 ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TP Long Khánh

22/6/2022

13:30 - 16:30

Tổ 1, 2 ấp Tân Thủy; tổ 14, 15 ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TP Long Khánh

23/6/2022

7:30 - 12:00

Tổ 2, 3 ấp Tân Thủy, phường Bàu Sen, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

21/6/2022

8:00 - 9:30

Công ty TNHH MTV TM VT Ngọc Công (trạm Công ty Ngọc Công), xã Xuân Thành

21/6/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

21/6/2022

10:30 - 12:00

Khách hàng Đào Sỹ Quân (trạm Đào Sỹ Quân), xã Xuân Hưng

21/6/2022

13:00 - 14:30

Khách hàng Nguyễn Quốc Anh (trạm Nguyễn Quốc Anh), xã Xuân Hưng

21/6/2022

13:00 - 17:00

Một phần các ấp Bình Hòa, Bình Tân, xã Xuân Phú

21/6/2022

15:00 - 16:30

Khách hàng Nguyễn Văn Ngọc Hồng (trạm Nguyễn Văn Ngọc Hồng), xã Xuân Hưng

22/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Tam Hiệp, Tân Tiến, xã Xuân Hiệp

22/6/2022

8:30 - 12:00

Công ty TNHH Hoàng Kim Thanh (trạm Trang trại Đặng Thị Thanh 1 và 2), xã Suối Cao

22/6/2022

13:00 - 16:30

Bộ chỉ huy quân sự (trạm TT huấn luyện quân sự), xã Xuân Hiệp

23/6/2022

6:00 - 17:30

Một phần các ấp 4, 7 xã Xuân Tâm; Trạm khách hàng Trung đoàn 429, CS Quế Văn Điền, xã Xuân Tâm

23/6/2022

8:00 - 12:00

Chi nhánh Công ty CP Đại Nam Ong Biển - nhà máy cồn Xuân Lộc (trạm Nhà máy cồn), xã Xuân Tâm

23/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

21/6/2022

7:35 - 17:00

Ấp Đồn Điền 2, 3 xã Túc Trưng, huyện Định Quán; Ấp Bến Nôm 1, 2 xã Phú Cường, huyện Định Quán; Khách hàng Hương Núi Cúi

21/6/2022

7:36 - 17:00

Xã Phú Túc; Phú Cường; Túc Trưng, huyện Định Quán

21/6/2022

9:00 - 10:30

Ấp Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

21/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Văn Hải, TT Long Thành

21/6/2022

7:45 - 8:45

Huyện Long Thành: Một phần ấp 8, xã Bình Sơn

21/6/2022

8:30 - 10:30

Huyện Long Thành: Một phần khu Kim Sơn, TT Long Thành; một phần ấp 3, xã An Phước

21/6/2022

8:50 - 9:50

Huyện Long Thành: Một phần ấp 6, xã Bình Sơn

21/6/2022

9:55 - 10:55

Huyện Long Thành: Một phần ấp 6, một phần ấp 10, xã Bình Sơn

21/6/2022

11:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, xã Bình Sơn

21/6/2022

14:00 - 15:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Sa Cá, xã Bình An

22/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Thuận, một phần khu Kim Sơn, TT Long Thành

22/6/2022

7:10 - 14:30

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Thuận, một phần khu Phước Long, TT Long Thành

23/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải, một phần khu Phước Long, TT Long Thành; Một phần ấp Hàng Gòn, xã Lộc An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

21/6/2022

7:30 - 16:30

Khu 2, 5, 6, 7 Ấp 1 Xuân Đường (trạm Xuân Đường 2, Xuân Đường 3)

21/6/2022

8:00 - 11:00

Ấp 8 xã Thừa Đức

22/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp 1, 2, 9, 10 xã Sông Ray

23/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp 3 xã Xuân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

21/6/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

22/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn; một phần ấp Thái Hòa, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

23/6/2022

8:30 - 9:00

Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

23/6/2022

8:30 - 12:30

Một phần ấp 5, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

23/6/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

23/6/2022

12:00 - 15:00

Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

23/6/2022

14:30 - 15:00

Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

21/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP 8, 9 phường Hố Nai

22/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 6 phường Hố Nai; Một phần KP 4, 4C phường Trảng Dài