Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

23/8/2022

6:00 - 6:30

Một phần KP 1, 2 phường Bửu Long

23/8/2022

6:00 - 7:30

Một phần KP 1, 2, 4, 5, 6, 8 phường Tân Mai; KP 5, 6, 7, 8 phường Tam Hiệp

23/8/2022

16:30 - 17:00

Chi cục thi hành án TP Biên Hòa

23/8/2022

17:00 - 17:30

Một phần KP 1, 2 phường Bửu Long

24/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần KP 1, 2, 4 phường Thống Nhất

25/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần KP 3, 4, 5 phường Thống Nhất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

23/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tân Yên, Gia Yên, xã Gia Tân 3

23/8/2022

8:30 - 10:30

Ấp Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

23/8/2022

14:00 - 15:00

Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

24/8/2022

7:30 - 12:00

Ấp Tín Nghĩa, Xuân Thiện, xã Xuân Thiện

25/8/2022

9:00 - 12:00

Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

24/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp 2, một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 2 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2022

8:30 - 9:30

Một phần ấp 7 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2022

9:40 - 10:40

Một phần ấp 7 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2022

10:50 - 11:50

Một phần ấp 7 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp 1 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

25/8/2022

14:45 - 15:45

Một phần ấp 1 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

23/8/2022

8:30 - 11:30

Ấp 4B, một phần các ấp 4A, 5, 5A, 6 xã Xuân Bắc; Các trạm khách hàng Trần Quang Hợp, Trường tiểu học 3/2, BTS Xuân Bắc, Bưu điện Xuân Bắc, xã Xuân Bắc

23/8/2022

8:30 - 16:30

Khu vực Bầu Cối, xã Xuân Bắc; Trạm khách hàng Phan Thanh Hiền, xã Xuân Bắc

24/8/2022

13:00 - 15:00

Một phần các ấp 2, 2A xã Xuân Hưng; Các trạm khách hàng Công ty An Phú Khánh 6-1, Công ty An Phú Khánh 6-2, Trại chăn nuôi Hà Phương 1, Nguyễn Văn Hảo, Cường Thịnh Solar, Hà Nam Bách Solar, Nguyễn Văn Tâm, Đào Văn Thành, xã Xuân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

23/8/2022

8:15 - 10:00

Ấp 5 xã Núi Tượng

23/8/2022

10:15 - 12:00

Ấp 4 xã Núi Tượng

23/8/2022

13:15 - 15:00

Ấp 4, 6A xã Núi Tượng

23/8/2022

15:15 - 16:45

Ấp 1, 3, 2B xã Núi Tượng

24/8/2022

8:00 - 9:45

Ấp 5, 6 xã Trà Cổ

24/8/2022

10:15 - 12:00

Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh; Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân

24/8/2022

13:15 - 15:00

Ấp 5 xã Phú Thịnh

24/8/2022

15:15 - 16:45

Ấp 4 xã Phú Lập; Ấp 1, 6 xã Tà Lài

25/8/2022

8:00 - 10:00

Ấp 94 xã Phú Túc

25/8/2022

8:30 - 11:30

Ấp Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

25/8/2022

10:30 - 12:00

Ấp Phú Dòng, xã Phú Cường

25/8/2022

13:15 - 15:00

Ấp 1, 2 xã Suối Nho

25/8/2022

15:15 - 16:45

Ấp 3 xã Suối Nho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

23/8/2022

8:15 - 10:15

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

23/8/2022

10:05 - 12:05

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

23/8/2022

10:20 - 12:20

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Lập, phường Phước Tân

24/8/2022

8:00 - 10:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Bưng Cơ, xã Lộc An

24/8/2022

8:30 - 10:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Tân Hiệp

24/8/2022

10:05 - 12:05

Huyện Long Thành: Một phần ấp An Lâm, xã Long An

24/8/2022

13:30 - 15:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước

25/8/2022

8:00 - 11:00

TP Biên Hòa: Phụ tải các khách hàng trong khu biệt thự sân golf Long Thành

25/8/2022

13:30 - 16:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

23/8/2022

8:00 - 9:15

Một phần ấp Xóm Hố, một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

23/8/2022

9:30 - 10:45

Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

23/8/2022

11:00 - 11:45

Một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội

23/8/2022

13:30 - 14:30

Một phần KP Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước

24/8/2022

8:15 - 9:15

Một phần ấp 3 xã Phú Thạnh

24/8/2022

9:30 - 10:15

Một phần ấp 3, một phần ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh

24/8/2022

10:30 - 11:15

Một phần ấp 2, một phần ấp 3, một phần ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh

24/8/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp 3, một phần ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh

25/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần trong căn cứ HQ 696

25/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Cầu Kê, một phần ấp Cát Lái, xã Phú Hữu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

24/8/2022

8:00 - 10:00

Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình; Ấp 3 xã Xuân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

23/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

24/8/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

24/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

25/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

25/8/2022

9:30 - 11:00

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

25/8/2022

11:00 - 12:30

Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

23/8/2022

9:00 - 12:00

Một phần KP 4 phường Tân Hòa

24/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 4, 5 phường Tân Hòa

25/8/2022

9:00 - 10:00

Một phần KP 4 phường Tân Hòa

25/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa; Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3