Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

21/11/2022

7:45 - 10:15

Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

21/11/2022

10:15 - 12:15

Ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2

21/11/2022

10:45 - 12:45

Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2; Ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung

21/11/2022

13:15 - 16:45

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

22/11/2022

7:45 - 11:45

Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

22/11/2022

22:15 - 22:20

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

22/11/2022

23:00 - 23:05

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

20/11/2022

7:30 - 16:00

Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương

20/11/2022

8:00 - 12:00

Tuyến 477 Giày Da (TBA ChangShin 11, 9, 1-1)

22/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp 5 xã Vĩnh Tân

22/11/2022

8:30 - 15:30

Một phần ấp 3, ấp 4 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

22/11/2022

14:00 - 16:30

Một phần KP 3 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

21/11/2022

6:00 - 17:00

Xã Suối Cao; một phần xã Xuân Trường (KV từ ngã 3 trại giam Z30A về hướng Suối Cao)

22/11/2022

6:00 - 17:00

Một phần các ấp Trung Hiếu, Trung Tín, Trung Nghĩa, Bàu Sen, xã Xuân Trường (KV đường Xuân Trường - Trảng Táo)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

22/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3, 6, 7, 8 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

20/11/2022

6:30 - 17:30

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, một phần KP Long Đức 3, phường Tam Phước. Huyện Long Thành: Một phần ấp 7, một phần ấp 8 xã An Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

21/11/2022

8:00 - 8:45

Khu 1, 2, 5 ấp Suối Râm, xã Long Giao

21/11/2022

9:00 - 9:45

Ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông

21/11/2022

10:00 - 10:45

Ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông

21/11/2022

13:00 - 13:45

Ấp 9 xã Sông Ray; Ấp La Hoa, xã Xuân Đông

21/11/2022

15:00 - 16:30

Ấp Láng Me I,I xã Xuân Đông

22/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp 3 xã Thừa Đức; Ấp 6 xã Xuân Tây

22/11/2022

8:00 - 8:10

Ấp 3, 4, 8, Tự Túc, xã Thừa Đức

22/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp 1, 2 xã Xuân Đường

22/11/2022

13:30 - 16:30

Ấp 3, 4, 8, Tự Túc, xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

20/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

20/11/2022

8:00 - 16:00

Trung tâm dịch vụ Amata; Văn phòng dịch vụ Amata