Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

24/4/2022

6:00 - 6:30

Một phần phường Bửu Long

24/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần KP 1 phường Hòa Bình; KP 1 phường Quang Vinh; KP 1 phường Thanh Bình

25/4/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 6 phường Tam Hiệp

25/4/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 1, 2 phường Tam Hòa

25/4/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa

25/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa

25/4/2022

9:30 - 11:15

Một phần KP 9, 11 phường Tân Phong

25/4/2022

13:30 - 15:15

Một phần KP 9, 11 phường Tân Phong

25/4/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP 1, 2 phường Tam Hòa

26/4/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 7 phường Thống Nhất

26/4/2022

9:30 - 11:15

Một phần KP 7 phường Thống Nhất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

26/4/2022

7:45 - 10:15

Khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây

26/4/2022

13:30 - 15:30

Khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

24/4/2022

6:00 - 18:00

Ấp 6, 7, một phần ấp Ông Hường, ấp Vàm, xã Thiện Tân

24/4/2022

8:00 - 10:00

Trạm Minh Thành 2, Minh Thành 3, Vạn Thịnh Phát 1, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân

24/4/2022

10:30 - 12:30

CN1 Công ty TNHH Phúc Hiếu, ấp 1 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

24/4/2022

10:30 - 12:30

Trạm Havas 2, ấp Vàm, xã Thiện Tân

24/4/2022

17:00 - 17:30

Một phần Công ty Chang Shin Việt Nam, xã Thạnh Phú

26/4/2022

8:00 - 9:00

Một phần khu phố 4, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

26/4/2022

9:15 - 10:15

Một phần khu phố 4, TT Vĩnh An; Một phần ấp 1, xã Trị An

26/4/2022

10:30 - 12:00

Một phần ấp 1, ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

26/4/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp 1, ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

26/4/2022

15:15 - 16:30

Một phần ấp 1, ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

24/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần KCN Suối Tre, phường Suối Tre, xã Bình Lộc, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

24/4/2022

6:00 - 17:00

Một phần các ấp Bình Minh, Việt Kiều thuộc các xã Suối Cát, Xuân Hiệp

26/4/2022

6:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã Xuân Hưng. Các trạm khách hàng Nguyễn Văn Tâm, Trại chăn nuôi Hà Phương 1 và nhánh năng lượng mặt trời Cường Thịnh Solar 

26/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần các ấp 3, 3A xã Xuân Hưng; Các trạm khách hàng Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Hoàng Văn Lương, Đậu Bá Kỳ, Nguyễn Trung, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Nam Bách Solar 1, Hà Phương Solar, Công ty Hà Phương 4, Công ty Huy Hoàng Quân 1, Hoàng Thị Vui, Công ty Hà Phương 3, Công ty Hà Phương 5, Cao Tốc Xuân Hưng, xã Xuân Hưng

26/4/2022

10:00 - 13:30

Xã Xuân Hưng; Xuân Hòa

26/4/2022

10:30 - 12:30

Một phần xã Xuân Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

25/4/2022

8:15 - 11:00

Ấp Phú Thạch, xã Phú Trung; Ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

25/4/2022

8:45 - 11:45

Ấp Phú Lâm 3, 4, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

25/4/2022

14:15 - 16:45

Ấp Phương Mai 1, 2, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

25/4/2022

14:30 - 17:00

Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Lập, Phú Thành, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

26/4/2022

8:15 - 11:00

Ấp 1, 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

26/4/2022

8:45 - 11:45

Ấp 1, 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

26/4/2022

14:15 - 16:15

Ấp 7 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

26/4/2022

14:30 - 17:00

Ấp 7 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

24/4/2022

6:30 - 11:30

Huyện Long Thành: Xã Tân Hiệp; Một phần ấp 1C xã Phước Thái; Một phần ấp 8 xã An Phước; Một phần khu 15 xã Long Đức

24/4/2022

6:30 - 11:30

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, một phần KP Long Đức 2, phường Tam Phước; Một phần khu Tân Lập, phường Phước Tân

24/4/2022

6:30 - 16:30

Huyện Long Thành: Khu dân tộc Stiêng ấp 4 xã Tân Hiệp

24/4/2022

8:00 - 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Olympus sau trụ 57/1 tuyến 476 Teco

24/4/2022

10:30 - 15:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1250kVA Cty Chosun Vina

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

24/4/2022

7:30 - 17:00

Toàn bộ xã Bảo Bình; xã Xuân Bảo; Một phần ấp 8 xã Nhân Nghĩa

24/4/2022

8:20 - 14:20

Ấp 11, 12 xã Xuân Tây; Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình; Ấp Đồi 57 xã Long Giao

24/4/2022

8:40 - 9:00

Ấp 6, 7 xã Sông Ray; Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Lâm San

24/4/2022

14:15 - 14:35

Ấp 6, 7 xã Sông Ray; Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Lâm San

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

24/4/2022

6:00 - 6:30

Một phần ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

24/4/2022

22:00 - 22:30

Một phần ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

  

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

24/4/2022

5:00 - 6:00

Một phần KP 1, 2 phường Tân Hiệp; Một phần KP 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A phường Trảng Dài

26/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần KP 1 phường Trảng Dài