Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

6/11/2022

7:00 - 7:30

Một phần KP 1, 3, 4 phường Tam Hòa; KP 2 phường Bình Đa

6/11/2022

17:30 - 18:00

Một phần KP 1, 3, 4 phường Tam Hòa; KP 2 phường Bình Đa

7/11/2022

6:00 - 8:30

Nhánh Bùi Hưng - một phần KP 1, 2, 3, 9 phường Tam Hiệp; KP 3 phường Tam Hòa

8/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 3, 5 phường Trung Dũng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

6/11/2022

7:30 - 15:00

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

6/11/2022

8:00 - 13:00

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm; Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung; một phần xã Gia Kiệm

6/11/2022

13:00 - 16:00

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

6/11/2022

14:30 - 15:30

KP Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây

7/11/2022

7:30 - 9:30

Ấp Đông Bắc, xã Gia Kiệm

7/11/2022

8:00 - 11:00

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

7/11/2022

8:00 - 15:00

Ấp 1 xã Lộ 25

7/11/2022

11:00 - 15:30

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

8/11/2022

7:30 - 15:00

Ấp 5 xã Lộ 25

8/11/2022

7:30 - 15:30

Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

8/11/2022

7:30 - 16:00

Ấp Võ Dõng 2, Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

8/11/2022

7:45 - 10:45

KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

8/11/2022

8:00 - 16:00

Ấp 3 xã Lộ 25

8/11/2022

13:00 - 17:00

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

6/11/2022

5:00 - 5:30

Một phần ấp Bình Chánh, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An

6/11/2022

6:30 - 17:00

Một phần các KP 3, 5, 8 TT Vĩnh An

6/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Vàm, xã Thiện Tân

6/11/2022

18:00 - 18:30

Một phần ấp Bình Chánh, một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An

8/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 2 TT Vĩnh An

8/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Thạnh Phú

8/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình

8/11/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Trị An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

7/11/2022

6:00 - 18:00

Ấp Gia Ui, Suối Đục, Trảng Táo, một phần các ấp 2, 3, 4 xã Xuân Tâm (KV đường vào hồ Gia Ui, đường Xuân Tâm - Trảng Táo)

7/11/2022

8:30 - 13:00

Một phần các ấp 3, 5 xã Xuân Tâm (khu vực đường vào Quân đoàn 4); Các trạm khách hàng Nhà nghỉ Đại Thống, Nguyễn Thị Khả Ái, Nông sản Xuân Tâm, Cơ sở Dương Thị Mỹ Phi, Trang trại Phạm Văn Tư 1 và 2, Phạm Văn Quang, Công ty Lộc Khánh Phát, xã Xuân Tâm; Trung đoàn bộ binh 3, xã Xuân Tâm

7/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần các ấp 2, 3 xã Xuân Tâm

8/11/2022

8:30 - 11:30

Một phần các ấp Gia Tỵ, Gia Lào, xã Suối Cao

8/11/2022

8:30 - 16:00

Một phần các ấp 1, 2, 5 xã Xuân Hưng (đường Tà Lú); Các trạm khách hàng: Cơ sở Nguyễn Hoàng Tâm, Cty Hải Thủy 2, Cty An Phát Tám, Cty An Phát Tám 1, Cty An Phát Tám 2, Cty An Phát Tám 4, Cty An Phú Khánh 7, Cty Huy Hoàng Quân, Cty Đại Đông Thành, Cty Toàn Xuân Hưng 1, Cty Toàn Xuân Hưng 2, Cty Toàn Xuân Hưng 3, Kho K6 Cục kỹ thuật QK, Cơ sở Lê Giai, Nguyễn Minh Hoàng, Cơ sở gạch Hoàng Quốc Dũng, Lê Văn Trí, Nguyễn Hữu Tài, Cty Quyền Long Phát, Ngô Văn Minh, Trương Ngọc Hậu, Trương Thị Ngọc Bích, Lư Huy Minh, Nguyễn Minh Hội, Cty Phương Anh, Cty Hoàng Huy 1, Trường TH Trần Hưng Đạo, xã Xuân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

6/11/2022

8:00 - 12:00

Khu phố Hiệp Tâm 1, TT Định Quán; Ấp 1, 2 xã Phú Vinh

7/11/2022

8:15 - 9:30

Ấp Phú Thắng, Phú Ngọc, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

7/11/2022

10:30 - 11:45

Ấp 1, ấp 3 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

8/11/2022

8:15 - 9:30

Ấp Suối Soon 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán. Ấp 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

8/11/2022

9:45 - 12:30

Ấp 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

8/11/2022

10:15 - 11:30

Ấp 6 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

8/11/2022

13:15 - 14:30

Ấp Suối Son, xã Phú Túc, huyện Định Quán

8/11/2022

15:15 - 16:30

Ấp 1, ấp 4, ấp 5 xã Suối Nho, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

6/11/2022

9:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm Con Cò Vàng, Gốm sứ toàn quốc, Taicera 2

8/11/2022

6:30 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Khánh 1, một phần KP Long Khánh 2, phường Tam Phước

8/11/2022

8:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 xã An Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

6/11/2022

6:00 - 18:00

Ấp Phú Mỹ 1, một phần ấp Phú Mỹ 2, một phần ấp Đất Mới, một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

8/11/2022

6:45 - 17:00

Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình

   

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

6/11/2022

7:00 - 7:30

Một phần KP 1, 3 phường Long Bình; Một phần KP 5B phường Tân Biên

6/11/2022

7:00 - 18:00

Một phần KP 1, 2, 3, KP Phước Lai, KP Thái Hòa, KP Bình Dương, KP Long Điềm, phường Long Bình Tân; KP7 phường Long Bình. Một phần đường 2A KCN BH2. Một phần phụ tải của Điện Lực Long Thành

6/11/2022

7:00 - 18:00

Công ty TNHH Đoàn Thành Phát

6/11/2022

17:30 - 18:00

Một phần KP 1, 3 phường Long Bình; Một phần KP 5B phường Tân Biên