Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

27/9/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 5 phường Bửu Hòa

27/9/2022

13:00 - 16:00

Một phần KP 1 phường Tân Vạn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

25/9/2022

7:00 - 16:30

Một phần Cty Changshin Việt Nam

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

25/9/2022

7:30 - 9:00

Xã Xuân Tâm; Xuân Hưng; Xuân Hòa

25/9/2022

8:00 - 13:30

Xã Xuân Bắc (KV từ ngã 3 Chế Biến về hướng Suối Nho)

25/9/2022

8:00 - 18:00

Một phần các ấp 2A, 2B, 7 xã Xuân Bắc (đường vào Thác Trời - Suối Cao)

26/9/2022

8:30 - 11:00

Một phần ấp 1, 2 xã Xuân Hưng

26/9/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1, 1A, 2 xã Xuân Hưng

26/9/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

27/9/2022

9:30 - 16:30

Một phần các ấp 1, 1A, 2 xã Xuân Hưng; Các trạm khách hàng Nguyễn Văn Hồng Ngọc, Công ty Hà Phương, Cơ sở gạch Hữu Đức, Công ty An Phát Tám - 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

26/9/2022

8:00 - 10:00

Ấp 2, 3 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

26/9/2022

8:00 - 11:00

Ấp 2, 3 xã Phú Hòa, huyện Định Quán

26/9/2022

8:00 - 13:00

Ấp 1, 2, 3 xã Phú Điền

26/9/2022

8:00 - 15:00

Ấp 5 xã Phú Điền

26/9/2022

8:00 - 16:00

Xã Phú Điền, huyện Tân Phú

26/9/2022

9:00 - 11:00

KP Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

27/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 3, 4, Suối Soon 2, Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

27/9/2022

8:30 - 10:00

Ấp 1 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

25/9/2022

6:30 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã Bình Sơn; Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; Cụm CN Bình Sơn

27/9/2022

8:00 - 8:15

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Phước Bình; Khu TĐC Tân Hiệp

27/9/2022

8:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, 6, 7 xã Phước Bình

27/9/2022

15:45 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Phước Bình; Khu TĐC Tân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

25/9/2022

5:30 - 6:00

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội; KDC Long Tân, KDC Phước An - Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phú Hội, một phần ấp 5 xã Long Thọ; một phần ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh

25/9/2022

6:00 - 17:00

KCN Vinatex Tân Tạo

25/9/2022

7:00 - 17:30

Một phần KP Phước Hiệp, TT Hiệp Phước; Một phần ấp 2 xã Long Thọ

25/9/2022

17:00 - 17:30

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội; KDC Long Tân, KDC Phước An - Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phú Hội, một phần ấp 5 xã Long Thọ; một phần ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

25/9/2022

6:00 - 18:00

Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; một phần KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61; một phần ấp An Hòa, Nhân Hòa, Nhơn Hòa, Lộc Hòa, xã Tây Hòa; một phần ấp Thuận An, Thuận Trường, xã Sông Thao; một phần ấp Bàu Cá, An Bình, xã Trung Hòa; một phần ấp Hòa Bình, Quảng Đà, xã Đông Hòa; một phần ấp Hưng Long, Hưng Phát, Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

25/9/2022

17:30 - 18:00

Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa; một phần ấp Hòa Bình, Quảng Đà, xã Đông Hòa; một phần ấp Hưng Long, Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

26/9/2022

8:00 - 10:00

Một phần KP 5 phường Trảng Dài

26/9/2022

10:00 - 15:00

Một phần KP 3, 4 phường Trảng Dài

27/9/2022

7:30 - 14:00

Một phần KP 3 phường Trảng Dài

27/9/2022

9:30 - 11:00

Một phần KP 6, 6B, 7, 8, 8A, 8B , 9, 10 phường Tân Biên; Một phần KP 1, 2 phường Tân Hòa