Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

27/7/2022

7:30 - 8:00

Một phần phường Bửu Hòa, Công ty Pouchen

27/7/2022

16:30 - 17:00

Một phần phường Bửu Hòa, Công ty Pouchen

27/7/2022

16:45 - 17:15

Một phần phường Hóa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

26/7/2022

7:30 - 14:30

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

27/7/2022

7:30 - 14:30

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

27/7/2022

7:45 - 10:15

Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

27/7/2022

10:30 - 13:00

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

27/7/2022

13:45 - 16:15

KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

26/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

27/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 2, một phần KP 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

27/7/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP 2, một phần KP 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

28/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Trung, một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

26/7/2022

6:30 - 16:30

Một phần ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

26/7/2022

9:00 - 11:30

Một phần các ấp Trung Tín, Trung Nghĩa, xã Xuân Trường

26/7/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa; một phần ấp Bảo Định, xã Xuân Định

27/7/2022

6:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

26/7/2022

14:15 - 16:00

Ấp 10 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

27/7/2022

8:00 - 9:30

Ấp Suối Đá, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

27/7/2022

10:30 - 11:45

Ấp Phú Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

27/7/2022

13:15 - 15:00

Ấp Phú Thạch, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

27/7/2022

15:15 - 16:30

Ấp Phú Thạch, Phú Ngọc, xã Phú Trung, huyện Tân Phú

28/7/2022

8:15 - 9:45

Ấp 2 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

28/7/2022

10:30 - 11:45

Ấp 5 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

28/7/2022

13:15 - 15:00

Ấp 6 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

28/7/2022

15:15 - 16:30

Ấp 4 xã Phú Thịnh; Ấp 6 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

26/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tập Phước, xã Long Phước

26/7/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp 7, xã Bàu Cạn

27/7/2022

8:30 - 11:00

Một phần KP Hương Phước, phường Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

28/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Phú Mỹ 1, một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội

28/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

26/7/2022

8:00 - 11:00

TBA Công ty Hưng Nguyên Phát (cụm CN VLXD xã Hố Nai 3)

26/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom

26/7/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

26/7/2022

11:00 - 13:00

TBA Công ty Deleson Techology (KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn)

27/7/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

27/7/2022

8:00 - 11:00

TBA Công ty Đỉnh Kim Ngọc (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3)

27/7/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

27/7/2022

11:00 - 14:00

TBA Công ty Vision (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

28/7/2022

8:00 - 11:00

TBA Công ty Chin Lan Sing Rubber (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3)