Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

28/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần KP 2 phường Bửu Hòa; KP Đồng Nai, phường Hóa An

28/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần KP 1, 2 phường Bửu Hòa

28/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần Công ty TNHH Pouchen VN, phường Hóa An

28/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần KP Tam Hòa, phường Hiệp Hòa

28/11/2021

8:00 - 13:00

Một phần KP 1, 4 phường An Bình, KP 4 phường Bình Đa

28/11/2021

17:50 - 18:20

Một phần KP 2 phường Bửu Hòa; KP Đồng Nai, phường Hóa An

28/11/2021

17:50 - 18:20

Một phần KP 1, 2 phường Bửu Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

28/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1; Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3

28/11/2021

8:00 - 12:00

Ấp Lộ 25, 94 xã Hưng Lộc

30/11/2021

7:00 - 15:00

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

28/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp 2, một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

28/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần ấp Ông Hường, một phần ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

28/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc, TP Long Khánh

28/11/2021

7:30 - 17:00

Cty CP Kết cấu thép Atad Đồng Nai

30/11/2021

11:00 - 13:00

Xã Bình Lộc; Ấp Bàu Cối xã Bảo Quang; Ấp Suối Chồn phường Bảo Vinh, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

28/11/2021

6:00 - 17:00

Khu vực ấp 2, một phần ấp 3 xã Xuân Hòa (đường vô Soocbabuông); Trạm khách hàng Trại cai nghiện Xuân Hòa, Cơ sở Phan Thành Tâm, Cơ sở Phan Thành Tâm 2, Cơ sở Hồ Sơn Tư, Khổ qua rừng Xuân Hòa, Trại gà Vi Cẩm Tú, Phạm Tấn Phong, Cường Thuận Idico, Công ty Nguyễn Thiên Phúc, Công ty Thức uống gạo, Công ty CP Eastwood Energy, xã Xuân Hòa

28/11/2021

6:30 - 17:30

Một phần khu 4, 8 thị trấn Gia Ray; Một phần các xã Xuân Hiệp, Suối Cát (từ ngã 3 Bưu điện đến ngã 3 Bảo Chánh); Riêng các khách hàng khu vực từ ngã 3 Bưu điện đến cầu Suối Cát nằm bên hướng Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc không mất điện

28/11/2021

8:00 - 15:30

Một phần các ấp Trung Hiếu, Trung Tín, Trung Nghĩa, Bàu Sen, xã Xuân Trường (khu vực đường Bàu Sen); Trạm khách hàng Công ty Lê Đức Tiến, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 3, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 4, Công ty Duy Cường, Trại CN Hoàng Thịnh, Công ty Hoàng Thịnh 2, Công ty Vinh Quang Việt, Công ty Vinh Quang Việt 1

28/11/2021

10:00 - 13:30

Một phần các ấp 4, 6 xã Xuân Tâm

29/11/2021

9:15 - 10:00

K3-1

29/11/2021

11:00 - 14:00

Một phần ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa

29/11/2021

13:00 - 14:30

Cơ sở Trần Văn Tân

30/11/2021

8:00 - 12:00

CS gạch tuynel Xuân Lộc

30/11/2021

11:00 - 14:00

Một phần ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa; ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

30/11/2021

13:30 - 15:00

Nguyễn Hòa Nguyễn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

28/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp 4, 5 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

28/11/2021

9:00 - 12:00

Ấp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 xã Phú Tân; Ấp 4 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

30/11/2021

8:00 - 16:45

Ấp 5, 7, 8 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

28/11/2021

5:50 - 18:00

Huyện Long Thành: Xã Long Phước, xã Bàu Cạn

28/11/2021

6:30 - 17:00

Huyện Long Thành: Xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân), một phần xã Long Phước

29/11/2021

7:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành

29/11/2021

12:30 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành

30/11/2021

6:30 - 8:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, 2 xã An Phước; Một phần ấp 5 xã Tam An

30/11/2021

6:30 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, 2 xã An Phước; Một phần ấp 5 xã Tam An

30/11/2021

7:00 - 18:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 xã Tam An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

28/11/2021

5:15 - 5:30

Trạm 3 x 37,5kVA PCCC KCN NT

28/11/2021

6:00 - 17:00

Thị trấn Hiệp Phước (trừ một phần khu phố Phước Lai); Xã Phước Thiền; Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Long Thọ; Xã Phú Hội; Phụ tải dọc đường 25C, đường Đ7 KCN Nhơn Phú

28/11/2021

6:00 - 18:00

Xã Phú Hội

28/11/2021

7:00 - 17:00

Trạm Vĩnh Thanh 18, trạm Vĩnh Thanh 19, trạm Vĩnh Thanh 19A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

28/11/2021

8:00 - 12:00

Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ (trạm Xuân Mỹ 4A)

28/11/2021

8:00 - 16:00

Ấp 1 xã Sông Nhạn

28/11/2021

13:00 - 17:00

Ấp Lò Than, xã Bảo Bình (trạm Lò Than 3)

29/11/2021

7:30 - 16:30

Ấp 11, 12 xã Xuân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

28/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, xã An Viễn; Một phần ấp Tân Hưng, Tân Đạt, Tân Phát, Tân Thịnh, xã Đồi 61; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

28/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp Quảng Phát, Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

30/11/2021

10:30 - 13:30

Một phần ấp 4, xã An Viễn

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

28/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần KP 8 phường Long Bình

29/11/2021

11:00 - 13:00

Một phần KP 4, 5, 5A phường Trảng Dài

30/11/2021

11:00 - 13:00

Một phần KP 2 phường Trảng Dài