Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

28/6/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 1, 4, 5 phường An Bình; KP 4 phường Bình Đa

28/6/2022

9:30 - 11:15

Một phần KP 1, 2, 3, 12 phường An Bình

28/6/2022

13:30 - 15:15

Một phần KP 3, 12 phường An Bình; KP 4 phường Bình Đa

30/6/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 5, 6 phường Tân Tiến; KP 5, 6 phương Tân Phong

30/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 2, 4 phường Tân Vạn

30/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 2 phường Tân Mai

30/6/2022

9:30 - 11:15

Một phần KP 1 phường Quang Vinh

30/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 2 phường Quang Vinh; KP 5, 6 phường Trung Dũng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

28/6/2022

7:30 - 14:30

Ấp Tân Yên, Gia Yên, xã Gia Tân 3

29/6/2022

7:45 - 9:45

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

28/6/2022

7:30 - 12:00

Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20 ấp Suối Tre, phường Suối Tre, TP Long Khánh

29/6/2022

7:30 - 12:00

Tổ 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ấp Suối Tre, phường Suối Tre, TP Long Khánh

30/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ấp 1 xã Bình Lộc, TP Long Khánh

30/6/2022

13:30 - 16:30

Tổ 9 ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

28/6/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ

28/6/2022

10:00 - 17:00

Một phần các ấp 1, 8 xã Xuân Bắc (mỗi KV mất điện 150 phút)

29/6/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

29/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, Bưng Cần, xã Bảo Hòa

30/6/2022

8:30 - 11:00

Xã Suối Cao; Một phần ấp Trung Tín, xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba trại giam Z30A về hướng Suối Cao)

30/6/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Bầu Sình, xã Suối Cao

30/6/2022

13:00 - 15:00

Một phần các ấp 2A, 2B, 7 xã Xuân Bắc (đường vào Thác Trời -Suối Cao); Các trạm khách hàng Công ty May Xuân Lộc, Công ty An Phú Khánh, Công ty An Phú Xuân, Trạm bơm Công ty An Phú Xuân, Trang trại Phạm Văn Ngữ, Trại gà Thanh Thủy, Giáo xứ Xuân Thiện, Cơ sở Nguyễn Thanh Phượng, Công ty Hồ Đức Phú, Công ty An Phương Tâm, Trần Thị Quỳnh Anh - xã Xuân Bắc và nhánh ĐMTMN Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

28/6/2022

7:00 - 7:30

Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định; Ấp 3 xã Phú Ngọc

28/6/2022

7:00 - 17:00

Ấp Hòa Hiệp, Hòa Thành, xã Ngọc Định; Ấp 1, 2 xã Thanh Sơn

28/6/2022

17:00 - 17:30

Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định; Ấp 3 xã Phú Ngọc

29/6/2022

7:00 - 17:00

Ấp 3, 4 xã Phú Lập; Ấp 1 xã Tà Lài

29/6/2022

7:00 - 17:30

Ấp 3, 4 xã Phú Lập; Ấp 1 xã Tà Lài

29/6/2022

7:15 - 17:45

Ấp 3 xã Tà Lài

29/6/2022

7:45 - 17:45

Ấp 1 xã Tà Lài; Ấp 3, 4 xã Phú Lập

30/6/2022

6:30 - 17:15

Ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

30/6/2022

6:45 - 17:30

Ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

28/6/2022

7:00 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước. Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước

28/6/2022

7:10 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, phường Tam Phước; Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước

28/6/2022

8:00 - 11:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 6 xã Tam An

29/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu 12 xã Long Đức; Một phần khu Phước Hải, TT Long Thành

29/6/2022

7:10 - 17:10

Huyện Long Thành: Một phần ấp Hàng Gòn, xã Lộc An; Một phần khu Phước Hải, TT Long Thành

29/6/2022

8:00 - 15:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, phường Phước Tân

30/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành

30/6/2022

7:45 - 10:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1 - 400kVA Gạch Rạng Đông

30/6/2022

8:10 - 11:10

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, một phần KP Vườn Dừa, phường Phước Tân

30/6/2022

10:30 - 15:30

Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3 - 1500kVA Công ty Đồng Việt Thành

30/6/2022

13:30 - 16:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Thiên Bình, một phần KP Long Đức 3, phường Tam Phước

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

28/6/2022

7:30 - 16:30

Đội 3 ấp Hoàn Quân Long Giao (trạm Long Giao 4, 4A, Khách hàng Lê Thị Thu Hiền)

29/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp 3, 4, 8 xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

28/6/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

28/6/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Cây Điều, Tân Hợp, Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

28/6/2022

9:30 - 11:00

TBA Trung tâm dịch vụ công ích huyện Trảng Bom (KP 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom)

28/6/2022

11:00 - 13:00

TBA Lê Ngọc Phiến (ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom)

29/6/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

29/6/2022

8:00 - 10:00

TBA thu mua hạt điều (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom)

29/6/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

29/6/2022

10:00 - 11:30

TBA Cơ sở Đức Thành (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom)

29/6/2022

10:30 - 13:30

Một phần ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

29/6/2022

11:30 - 14:30

TBA Lê Trung Điệp (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom)

29/6/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp Nhân Hòa, Lộc Hòa, An Hòa, xã Tây Hòa

30/6/2022

8:00 - 10:00

TBA Chợ Trà Cổ (ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom)

30/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

30/6/2022

12:00 - 14:00

TBA TT TNTH Sông Mây (KP 3, thị trấn Trảng Bom)

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

28/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần KP 5, 5A phường Trảng Dài

28/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần KP 5 phường Trảng Dài

28/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 3, 6 phường Tân Hòa

29/6/2022

7:00 - 11:30

Một phần KP 5, 5A phường Trảng Dài

29/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần KP 1, 2, 6, 7, 8 phường Hố Nai

29/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 1 phường Tân Hòa; KP 10 phường Tân Biên

29/6/2022

8:30 - 12:00

Một phần KP 2, 3 phường Long Bình Tân