Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hoà

31/5/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 4 phường Quang Vinh

31/5/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP 1, 2, 3 phường Quang Vinh

31/5/2022

16:00 - 17:45

Một phần KP 4 phường Quang Vinh

1/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 9, 11 phường Tân Phong

1/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 9 phường Tân Phong

2/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 8 phường Tân Phong

2/6/2022

9:45 - 11:30

Một phần KP 8 phường Tân Phong

2/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 7 phường Tân Phong

2/6/2022

13:30 - 15:15

Một phần KP 9 phường Tân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

2/6/2022

7:45 - 11:45

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

31/5/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP 3, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

31/5/2022

7:30 - 17:00

Xã Bình Lợi; Ấp Bình Lục, một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

31/5/2022

13:00 - 17:00

Một phần KP 2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

1/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

2/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 2, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

31/5/2022

8:30 - 11:30

Một phần các khu 5, 6, 8 TT Gia Ray; Một phần các ấp Bình Hòa, Bình Tân, xã Xuân Phú

31/5/2022

8:30 - 16:00

Một phần các ấp 4, Gia Ui, xã Xuân Tâm

1/6/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Xuân Hòa

2/6/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Bầu Sình, xã Suối Cao; Các trạm khách hàng Công ty Nam Việt Hoàng, TCN Thùy Trang, Bùi Đình Phương, Tuyết Huệ và các nhánh ĐMTMN Công ty SunRise - Bầu Sình, Solar Bầu Sình 6, Cty Green ECO, xã Suối Cao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

1/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, Phú Quý 1, xã La Ngà, huyện Định Quán

2/6/2022

7:00 - 17:00

Xã Phú An, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

31/5/2022

6:30 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Long Phú, xã Phước Thái

1/6/2022

9:00 - 14:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, xã Bàu Cạn

2/6/2022

6:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 2, xã Phước Bình

2/6/2022

8:15 - 9:30

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 320kVA Công ty TNHH SXTM Quang Vinh Tiến Phát

2/6/2022

9:30 - 11:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA Công ty TNHH SX TM Huy Toàn

2/6/2022

11:00 - 14:30

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA DNTN Hòa Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

31/5/2022

8:00 - 12:00

KDC Long Thọ - Phước An, một phần ấp 5 xã Long Thọ

31/5/2022

8:15 - 9:45

Một phần ấp 3, một phần ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh

31/5/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 3, một phần ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

31/5/2022

8:00 - 16:30

Khu 5 ấp Suối Râm, xã Long Giao; Sư đoàn 302, Trung đoàn 88

2/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình

2/6/2022

9:00 - 11:00

Ấp 5 xã Sông Ray (trạm Sông Ray 7)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

31/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

1/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

1/6/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

2/6/2022

8:00 - 12:00

Mở 3FCO (trụ 66/03A) đầu nhánh rẽ vào TBA Công ty bao bì Đại Lụ

2/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

2/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom

2/6/2022

12:00 - 14:00

TBA Dòng Nữ Tỳ (ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

31/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần KP 3, 3A, 4, 4B, 5, 5A phường Trảng Dài