Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

29/12/2021

8:00 - 14:00

KP Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa

30/12/2021

7:30 - 12:00

Một phần KP 1, 2 phường Bình Đa

30/12/2021

8:00 - 11:00

Một phần KP 3, 12, KDC An Bình, phường An Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

29/12/2021

6:00 - 17:30

KCN Dầu Giây (KH trên tuyến 477 KCN Dầu Giây); KCN Dầu Giây; Thị trấn Dầu Giây; Ấp Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, xã Bàu Hàm 2; Xã Hưng Lộc (KH trên tuyến 479 Bàu Hàm, 481 Núi Nứa)

30/12/2021

6:00 - 17:30

Ấp 94, Lộ 25 xã Hưng Lộc; Xã Lộ 25 (KH trên tuyến 475 Ngã Năm)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

29/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu; Một phần ấp 6 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu; Một phần ấp 4 xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu; Một phần ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu; Một phần ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu

30/12/2021

7:30 - 16:30

TBA nước đá Ngọc Thủy; TBA Ngô Mai; TBA Hy Lạc Solar; TBA chăn nuôi Ngọc Vân; TBA Thành Thắng Thủy; TBA Hương Vĩnh Cửu; TBA Phúc Hiếu; TBA trại heo Hải Hà

30/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu; Một phần ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu; Một phần KP 4 TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu; Xã Mã Đà (trừ ấp 1, một phần ấp 2); Xã Phú Lý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

29/12/2021

7:00 - 18:00

Xã Bình Lộc; Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang; Ấp Suối Chồn, xã Bảo Vinh, TP Long Khánh

29/12/2021

7:30 - 14:00

Ấp 18 Gia đình, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

29/12/2021

7:30 - 17:00

Ấp Suối Chồn, phường Bảo Vinh; Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

29/12/2021

8:00 - 8:10

Ấp 2 xã Bình Lộc, TP Long Khánh

29/12/2021

16:30 - 16:40

Ấp 2 xã Bình Lộc, TP Long Khánh

30/12/2021

7:00 - 12:30

Đường Hùng Vương từ Nhà thờ đến Tượng đài chiến thắng, Nguyễn Văn Cừ, Hai Bà Trưng, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình, TP Long Khánh; Khu vực nội ô TP Long Khánh phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm; Một phần tổ 1, 2, 3, 4, 5, 17 ấp Trung Tâm, phường Xuân Lập, TP Long Khánh; Xã Bàu Trâm TP Long Khánh

31/12/2021

7:00 - 17:30

Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh

31/12/2021

7:00 - 18:00

KCN Long Khánh, KCN Suối Tre, phường Suối Tre, xã Bình Lộc, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

29/12/2021

8:30 - 15:30

Xã Lang Minh; Một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã ba Suối Cát về hướng Lang Minh); Ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm; Một phần các ấp 2, 3, 4 xã Xuân Tâm (khu vực đường vào hồ Gia Ui)

29/12/2021

11:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú (khu vực HTX rau sạch Trường An); Trạm khách hàng HTX chăn nuôi Bình Hòa, Công ty Hoàng Thịnh Xuân Phú, xã Xuân Phú

30/12/2021

7:00 - 18:00

Xã Xuân Định

30/12/2021

8:30 - 15:30

Xã Xuân Hưng, Xuân Hòa (trừ các khách khàng thuộc nhánh HTX Xuân Hưng cũ); Xã Xuân Phú; Bảo Hòa; một phần xã Suối Cát (khu vực từ cầu Suối Cát về hướng Xuân Phú); Xã Xuân Thọ; Xuân Bắc; một phần xã Suối Cát (khu vực từ ngã ba Suối Cát về hướng Xuân Thọ); Xã Suối Cao; xã Xuân Trường; Toàn bộ ấp Tam Hiệp, một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

30/12/2021

11:00 - 12:00

Một phần ấp 3 xã Xuân Hòa

31/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

29/12/2021

7:00 - 17:00

Xã Suối Nho; Ấp 1, Phú Quý 2, xã La Ngà; Ấp 94, Suối Duôi, xã Túc Trưng; Ấp Cây Xăng, Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán. Ấp 4A, 4B xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc

29/12/2021

9:00 - 12:00

Ấp 4, 10 xã Phú Thịnh

29/12/2021

10:00 - 13:00

Ấp 2, 3, 10 xã Phú Thịnh; Ấp 5 xã Phú Lộc

29/12/2021

14:00 - 17:00

Ấp 4 xã Tà Lài

30/12/2021

8:00 - 16:30

Ấp 5 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

29/12/2021

6:00 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 1, một phần KP Thiên Bình, một phần KP Long Khánh 2, một phần KP Long Khánh 3,  phường Tam Phước

TP Biên Hòa: Một phần KP Tân Cang, KP Tân Lập, phường Phước Tân

Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình, xã Lộc An; Xã Long Đức (trừ một phần khu 12); Một phần ấp 5, một phần ấp 6, một phần ấp 7 xã An Phước; Xã Tam An

29/12/2021

6:30 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Cẩm Đường

29/12/2021

7:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Hàng Gòn, Bưng Cơ, Bình Lâm, xã Lộc An

30/12/2021

6:00 - 17:00

TP Biên Hòa: Một phần đường số 2, đường số 3, một phần đường số 6, một phần đường số 7, đường số 8 KCN Tam Phước; Một phần ấp Thiên Bình, phường Tam Phước

Huyện Long Thành: Toàn bộ phụ tải KCN An Phước

Huyện Long Thành: Một phần đường số 1, đường số 3, đường số 6, một phần đường số 9, đường số 9-7, đường số 10 KCN Long Thành

30/12/2021

6:30 - 16:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, 6, 7 xã Phước Bình

Huyện Long Thành: Xã Phước Bình (trừ một phần ấp 3, một phần ấp 4); Xã Phước Thái; Xã Tân Hiệp; Một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

29/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần các ấp Sơn Hà, Vĩnh Cửu, Thanh Minh, Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh

30/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần các ấp Sơn Hà, Vĩnh Cửu, Thanh Minh, Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

29/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Xuân Đông; Một phần xã Xuân Tây

29/12/2021

8:00 - 10:00

Khách hàng Sáng Phát

29/12/2021

8:00 - 11:30

Khách hàng Trường TH Xuân Quế

29/12/2021

13:00 - 16:30

Khách hàng Vườn ươm Cẩm Đường

30/12/2021

7:00 - 17:00

Toàn bộ xã Xuân Mỹ; Toàn bộ ấp Hoàn Quân, xã Long Giao; Một phần ấp 6, 8 xã Sông Ray; Toàn bộ xã Lâm San

31/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Cọ Dầu I, Cọ Dầu II, xã Xuân Đông; Toàn bộ xã Thừa Đức; Toàn bộ xã Bảo Bình; xã Tân Bảo; Một phần ấp 7 xã Xuân Tây; Một phần ấp 8, 9 Nhân Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

30/12/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

30/12/2021

8:30 - 15:00

Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

30/12/2021

22:00 - 22:30

Một phần ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần KP 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

30/12/2021

22:30 - 23:00

Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã An Viễn; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

29/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần KP 3, 4, 4B phường Trảng Dài. Tịnh thất Từ Đức

29/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần đường 2A, 12A, 13A, 19A KCN BH2; KP 4, 5, 6 phường Long Bình

29/12/2021

11:00 - 13:00

Một phần KP 1, 3, 4, 5 phường Tân Hiệp; Một phần KP 12, 13 phường Hố Nai; Một phần KP 1, 3, 4, 5, 5A phường Tân Biên

30/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần KP 2, 3, 4 phường Trảng Dài

30/12/2021

11:00 - 13:00

Một phần KP 1, 3, 3A phường Long Bình Tân; Một phần KP 11 phường An Bình; Một phần KP 3, 6, 7 phường Long Bình; Một phần KP 4, 4B, 4C phường Trảng Dài; Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

31/12/2021

17:00 - 17:30

Một phần KP 11 phường An Bình; Một phần KP 3, 3A phường Long Bình Tân; KP 7 phường Long Bình. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

31/12/2021

17:30 - 18:00

Một phần KP 6 phường Long Bình; đường 9A,16A, 19A KCN BH2

31/12/2021

18:00 - 18:30

Một phần KCN Agtex Long Bình; Một phần KCN Quốc Phòng; Một phần KP 6 phường Long Bình