Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

2/8/2022

7:45 - 10:15

Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

2/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân (trạm Vĩnh Tân 6-1)

2/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần KP 2 TT Vĩnh An (trạm Thường Trú 5)

3/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần KP 8 TT Vĩnh An (trạm Bảo Hiểm)

3/8/2022

8:15 - 19:15

Một phần ấp 5 xã Mã Đà (trạm Bờ Hào)

3/8/2022

9:45 - 10:45

Một phần ấp 7 xã Mã Đà (trạm Ấp 7 Mã Đà)

3/8/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp 4 xã Phú Lý; một phần ấp 7 xã Mã Đà (trạm Phú Lý 1)

3/8/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý (trạm Trảng Tranh 3-1)

3/8/2022

14:15 - 15:15

Một phần ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý (trạm Trảng Tranh 3-2)

3/8/2022

15:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Chánh, xã Phú Lý (trạm Trảng Tranh 6)

4/8/2022

8:30 - 9:30

Một phần ấp 2 xã Bình Lợi (trạm Xóm Rạch)

4/8/2022

9:45 - 10:45

Một phần ấp 2 xã Bình Lợi (trạm Long Chiến 1)

4/8/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp 4 xã Bình Lợi (trạm Bình Ninh 3)

4/8/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu (trạm DC Bình Phước 2)

4/8/2022

13:30 - 15:30

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu - trạm bơm Bình Lợi

4/8/2022

15:45 - 16:45

Một phần ấp Tân Triều, xã Tân Bình (trạm Bình Lục 3)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

2/8/2022

9:00 - 10:30

Khách hàng Hoàng Huy Hoàng

2/8/2022

10:30 - 12:00

Khách hàng Đồng Gia

3/8/2022

9:00 - 10:30

Khách hàng Lê Ngọc Tưởng

4/8/2022

9:00 - 10:30

Khách hàng Đài Viễn Thông 4; khách hàng xay lúa Hai Kiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

2/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2, xã Suối Cát

2/8/2022

8:30 - 12:30

Một phần các ấp 2, 2A xã Xuân Hưng; - Các trạm khách hàng Công ty An Phú Khánh 6-1, Công ty An Phú Khánh 6-2, Cường Thịnh Solar, Hà Nam Bách Solar, Nguyễn Văn Tâm, Trại chăn nuôi Hà Phương 1, Đào Văn Thành

2/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Đông Minh, xã Lang Minh

3/8/2022

8:30 - 10:30

Một phần ấp Tam Hiệp, Việt Kiều, xã Xuân Hiệp; Trạm khách hàng Nguyễn Văn Sống

3/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bưng Cần, Hòa Bình, xã Bảo Hòa

4/8/2022

8:30 - 10:30

Một phần khu 7 thị trấn Gia Ray; một phần ấp 7 xã Xuân Tâm (khu vực đường Huỳnh Văn Nghệ, đoạn từ quán Vườn Xoài trở vào cống xả)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

2/8/2022

8:30 - 11:30

Ấp 5, 6 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

3/8/2022

8:00 - 12:00

Ấp Ngọc Lâm 1, Thọ Lâm 3, xã Phú Thanh; Ấp Ngọc Lâm 1, Thọ Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú

4/8/2022

8:15 - 9:45

Ấp 4, 6 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

4/8/2022

10:15 - 11:45

Ấp 7 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

4/8/2022

13:15 - 15:00

Ấp 1, 2 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

4/8/2022

15:15 - 16:30

Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

3/8/2022

8:30 - 10:30

Một phần KP Thiên Bình, phường Tam Phước

4/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP Phước Hội, phường Long Hưng

4/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP An Xuân, phường Long Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

4/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp 2 xã Phước Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

2/8/2022

7:30 - 16:30

Ấp 7, xã Sông Ray (trạm Biên Hòa 2-4A)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

2/8/2022

8:00 - 10:00

TBA Công viên VH Hùng Vương (TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom)

2/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

2/8/2022

9:30 - 11:30

TBA Công ty TNHH Cường Thiện Phát (ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom)

2/8/2022

11:00 - 14:30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

2/8/2022

12:00 - 14:00

TBA Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

3/8/2022

8:00 - 10:00

TBA Công ty gỗ Long Khánh Phát (ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

3/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

3/8/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

3/8/2022

10:00 - 12:00

TBA CS Ngô Văn Tú (ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)

3/8/2022

11:00 - 14:00

TBA Công ty CP KCN Hố Nai (KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3/8/2022

12:00 - 13:00

Một phần ấp Lộ Đức, ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3

4/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

2/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa; Một phần KP 8B, 10 phường Tân Biên; Xã Hố Nai 3

3/8/2022

12:00 - 13:00

Một phần KP 4, 5 phường Tân Hòa; Xã Hố Nai 3; Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom

4/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 8 phường Long Bình

4/8/2022

8:00 - 16:00

Kho K860, Cục quân khí, Tổng cục kỹ thuật: TBA kho đạn 1 (K860-4); TBA Cảnh vệ 1 (K860-7); TBA cảnh vệ; TBA KHC kho đạn