Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

8/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 5, phường Bửu Hòa

8/6/2022

9:45 - 11:30

Một phần KP An Hòa, phường Hóa An

8/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 3, phường Tân Hạnh

8/6/2022

13:30 - 15:15

Một phần KP 2, phường Tân Hạnh

9/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 5, phường Bửu Long

9/6/2022

9:45 - 11:30

Một phần KP 4, 5, phường Trung Dũng

9/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP 1, phường Bửu Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

7/6/2022

7:45 - 10:15

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

7/6/2022

10:15 - 12:45

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

8/6/2022

7:30 - 15:30

Khu phố Trần Hưng Đạo, TT Dầu Giây

8/6/2022

8:00 - 16:00

Khu phố Trần Hưng Đạo, TT Dầu Giây

9/6/2022

7:45 - 9:45

Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

9/6/2022

9:45 - 11:45

Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

9/6/2022

12:45 - 14:45

Ấp 5 xã Lộ 25

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An  

7/6/2022

7:30 - 15:00

KH trong nhánh Thân Trung Tính - Công ty CP NN Velmar chi nhánh GGP

7/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 5, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

8/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP 5, TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

9/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp 5, xã Bình Lợi; một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

7/6/2022

9:00 - 10:00

Khách hàng chiếu sáng KCN Suối Tre 7

7/6/2022

10:30 - 11:30

Khách hàng Tạ Ngọc Anh Tuấn

8/6/2022

9:00 - 10:00

Khách hàng KS Quốc Thanh

8/6/2022

10:30 - 11:30

Khách hàng chế biến gỗ Tuyết

9/6/2022

9:00 - 10:00

Khách hàng Lê Hoàng 1

9/6/2022

10:30 - 11:30

Khách hàng Ngô Ánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

8/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

7/6/2022

8:00 - 15:00

Khu 10, TT Tân Phú

7/6/2022

9:30 - 16:30

Khu 10, TT Tân Phú

8/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp 6, 7 xã Phú Lộc

8/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Phú Lập

9/6/2022

7:00 - 17:00

Xã Phú An, huyện Tân Phú

9/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp 2 xã Phú Hòa

9/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp 2 xã Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

7/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Kim Sơn, TT Long Thành

7/6/2022

8:30 - 13:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, xã An Phước

8/6/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Kim Sơn, một phần khu Văn Hải, TT Long Thành

8/6/2022

8:00 - 9:30

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA Nhà khách lục quân 2

8/6/2022

8:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 6, xã Phước Bình

8/6/2022

8:30 - 10:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Tập Phước, một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

8/6/2022

9:00 - 13:00

TP Biên Hòa: Phụ tải 3x25kVA bơm nước KCN Tam Phước (văn phòng Công ty CP phát triển KCN Tín Nghĩa)

8/6/2022

9:30 - 11:00

TP Biên Hòa: Một phần KP Long Đức 3, phường Tam Phước

8/6/2022

11:00 - 14:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 250kVA Công ty Cheong Am

9/6/2022

7:00 - 15:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Cầu Xéo, TT Long Thành

9/6/2022

8:00 - 10:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 320kVA Tân Hoàng Phát

9/6/2022

10:00 - 12:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA-T1 Công ty Hiệp Hòa Phát

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

8/6/2022

13:30 - 16:30

Ấp 4 xã Sông Nhạn (TBA ấp 4 Sông Nhạn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

7/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Tân Hưng, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

7/6/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

8/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

8/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

8/6/2022

8:30 - 15:30

Một phần ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

9/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

7/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 3, 3A phường Long Bình Tân; KP 7 phường Long Bình; một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa

8/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 5, 5A phường Long Bình

9/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 8 phường Long Bình