Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

9/8/2022

6:00 - 6:30

Một phần KP 4 phường Bình Đa; KP 1, 2, 3, 4, 12 phường An Bình

9/8/2022

7:30 - 9:15

Một phần KP 3 phường Tam Hòa

9/8/2022

9:30 - 11:15

Một phần KP 2, 3 phường Tân Phong

10/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP 6 phường Tam Hiệp

11/8/2022

7:30 - 9:15

Một phần Trung đoàn 935, phường Tân Phong

11/8/2022

9:30 - 11:15

Một phần Trung đoàn 935, phường Tân Phong

11/8/2022

13:30 - 15:15

Một phần Trung d0oàn 935, phườngTân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

10/8/2022

7:40 - 11:20

Ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc

10/8/2022

8:00 - 13:00

Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

10/8/2022

14:30 - 16:30

Ấp Bạch Lâm 1, 2, xã Gia Tân 2

11/8/2022

7:45 - 9:45

Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

11/8/2022

9:00 - 11:00

Ấp Bạch Lâm 1, 2, xã Gia Tân 2

11/8/2022

9:45 - 11:45

Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

11/8/2022

12:45 - 14:45

Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

11/8/2022

14:45 - 16:45

Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

10/8/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 1 xã Hiếu Liêm; một phần KP 3 TT Vĩnh An

10/8/2022

9:15 - 10:15

Một phần ấp 1 xã Mã Đà

10/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Hiếu Liêm

10/8/2022

13:00 - 14:00

Một phần KP 3 TT Vĩnh An

10/8/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Trị An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

9/8/2022

6:30 - 12:30

Ấp 2A, 2B, 3A, 3B, một phần ấp 6, 8 xã Xuân Bắc (khu vực từ ngã 3 Chế Biến về hướng Suối Nho)

9/8/2022

6:30 - 15:00

Một phần các ấp 3A, 6 xã Xuân Bắc

9/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa; ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

9/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa; ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú

10/8/2022

8:15 - 15:20

Một phần các xã Xuân Hiệp; Suối Cát; một phần khu 4 thị trấn Gia Ray (khu vực bên phải Quốc lộ 1A hướng từ Bưu điện Xuân Lộc đến Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc)

11/8/2022

8:30 - 9:30

Một phần các ấp Bình Minh, Suối Cát 1, Suối Cát 2, xã Suối Cát

11/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần các ấp 1, 2 xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán 

9/8/2022

8:00 - 16:30

KCN Định Quán, ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

9/8/2022

13:45 - 16:15

Ấp 3, Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán

10/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Ngọc Lâm 3, Bàu Mây, Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

10/8/2022

8:15 - 9:15

Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

10/8/2022

8:15 - 9:45

Ấp 3 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

10/8/2022

9:45 - 10:45

Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

10/8/2022

10:30 - 11:45

Ấp 5 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

10/8/2022

13:15 - 15:00

Ấp 3, 4 xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

10/8/2022

15:15 - 16:30

Ấp 3, 4 xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

11/8/2022

8:00 - 9:45

Ấp Hiệp Quyết, 114, TT ĐQ; Ấp 7 xã Gia Canh, huyện Định Quán

11/8/2022

10:15 - 12:00

Ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán

11/8/2022

13:15 - 15:00

Ấp 1 xã Gia Canh, huyện Định Quán

11/8/2022

15:15 - 16:30

Ấp 3, 5 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

9/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Tập Phước, Phước Hòa, xã Long Phước

9/8/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp 7 xã Phước Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

9/8/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

9/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

9/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Lộ Đức, Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

10/8/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Tân Hưng, Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

9/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 4, 5 phường Tân Hòa; Xã Hố Nai 3; Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom

11/8/2022

8:00 - 16:30

Công ty TNHH Lotte; Công ty TNHH Honda Biên Hòa; Ford Đồng Nai Showroom