Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

10/10/2021

7:15 - 9:45

Ấp Nguyễn Huệ 2, Lê Lợi 2, xã Quang Trung

10/10/2021

9:45 - 12:15

Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

10/10/2021

7:30 - 17:00

Khu vực Núi Nứa ấp Phú Mỹ, phường Xuân Lập, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

10/10/2021

8:00 - 16:45

Khu 10, 11, 12 TT Tân Phú, huyện Tân Phú. Ấp 3 xã Trà Cổ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

11/10/2021

9:00 - 12:00

Ấp 2 xã Xuân Quế (trạm Xuân Quế 2)

11/10/2021

12:00 - 16:00

Ấp 1 xã Xuân Quế (trạm Xuân Quế 4)