Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

11/5/2022

7:45 - 11:45

Ấp 94, xã Hưng Lộc

12/5/2022

7:45 - 11:15

Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

12/5/2022

13:00 - 16:30

Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

10/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp 5, một phần ấp 4 xã Bình Lợi; Ấp Bình Lục, một phần ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu

12/5/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp 6 xã Mã Đà (trạm Ấp 6-7 Mã Đà 1, Ấp 6-7 Mã Đà 2)

12/5/2022

7:30 - 14:00

Một phần KP 6 TT Vĩnh An (trạm Thường Trú 1)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

10/5/2022

7:30 - 17:00

Tổ 5 ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

11/5/2022

7:30 - 17:00

Đường Hai Bà Trưng khu phố 4, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh; Đường Nguyễn Trãi, đường Quang Trung tổ 2, 3, 4, 5, 7, 8 khu phố 2, tổ 6 khu phố 25, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh; Đường Trần Phú nối dài khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh

12/5/2022

7:30 - 17:00

Tổ 6, 7, 10, 12, 11, 13, 14 ấp Bảo Vinh A, tổ 9 ấp Ruộng Hời phường Bảo Vinh, TP Long Khánh; Ấp Ruộng Hời, ấp Bảo Vinh A phường Bảo Vinh TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

11/5/2022

8:00 - 9:30

Công ty TNHH MTV XNK Quyền Long Phát (trạm Công ty Quyền Long Phát), xã Xuân Hưng

11/5/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Thọ Phước Lộc, xã Xuân Thọ

11/5/2022

10:00 - 11:30

Công ty TNHH chăn nuôi Phương Anh (trạm Công ty Phương Anh), xã Xuân Hưng

11/5/2022

13:00 - 14:30

Khách hàng Hoàng Phi Hải (trạm CS Hoàng Phi Hải), xã Xuân Hòa

11/5/2022

15:00 - 16:30

Khách hàng Huy Hiệu (trạm CS gạch Huy Hiệu 1), xã Xuân Hòa

12/5/2022

8:00 - 9:30

Khách hàng Nguyễn Thị Thanh (trạm Nguyễn Thị Thanh), xã Xuân Hưng

12/5/2022

10:00 - 11:30

Khách hàng Nguyễn Xuân Sơn (trạm Nguyễn Xuân Sơn), xã Xuân Hưng

12/5/2022

13:00 - 14:30

Khách hàng Trần Khắc Anh Tuấn (trạm Trần Khắc Anh Tuấn), xã Xuân Hưng

12/5/2022

15:00 - 16:30

Khách hàng Nguyễn Trung (trạm Nguyễn Trung), xã Xuân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

10/5/2022

8:00 - 11:00

Ấp 3, 10 xã Phú Thịnh

11/5/2022

8:00 - 10:00

Ấp Suối Rút, xã Phú Túc

11/5/2022

8:15 - 15:30

Ấp 9 xã Gia Canh

11/5/2022

10:15 - 12:15

Ấp Suối Rút, xã Phú Túc

11/5/2022

14:15 - 16:15

Ấp Suối Rút, xã Phú Túc

12/5/2022

8:00 - 15:30

Ấp 8 xã Gia Canh

12/5/2022

8:15 - 15:30

Ấp 6 xã Phú Tân

12/5/2022

8:30 - 14:45

Ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

11/5/2022

8:30 - 11:30

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Mai, phường Phước Tân

11/5/2022

9:00 - 11:00

Huyện Long Thành: Một phần khu 15, xã Long Đức

12/5/2022

8:00 - 15:30

TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước, phường Phước Tân

12/5/2022

8:30 - 11:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Công ty Tiến Nga

12/5/2022

11:00 - 15:00

TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 750kVA Công ty Hải Cường Thịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

10/5/2022

8:30 - 11:30

TBA 160KVA chùa Long Hương

11/5/2022

8:15 - 10:15

Một phần ấp 5 xã Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phước An - Long Thọ

12/5/2022

7:30 - 16:30

Phân đoạn sau LBS nhánh Cù Lao Đại Phước trụ 85/39 nhánh Đường Độn tuyến 477 Long Hiệu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

10/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

10/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

10/5/2022

8:30 - 15:30

Một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

10/5/2022

9:30 - 15:00

Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

11/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom

11/5/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Hoa, ấp Tân Hợp, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

11/5/2022

9:30 - 15:00

Một phần khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

12/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

12/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

12/5/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

12/5/2022

9:00 - 13:00

Một phần ấp Độc Lập, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

12/5/2022

10:00 - 13:00

Một phần ấp Xây Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

11/5/2022

8:30 - 12:00

Một phần KP 10 phường Tân Biên; Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3; Công ty TNHH Toan Thành Công; Hộ kinh doanh Ngô Văn Tú (PK11000011321)

11/5/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP 2 phường Long Bình Tân; Công ty TNHH Vĩnh Cường (PK11000012176)

12/5/2022

8:30 - 9:30

Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa