Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

11/9/2022

8:00 - 11:30

Một phần KP 3 phường Bửu Hòa; KP Bình Hóa, phường Hóa An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

11/9/2022

8:00 - 8:20

Một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An; một phần ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

11/9/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Trung, ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

11/9/2022

10:00 - 10:20

Một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An; một phần ấp 6, 7 xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

12/9/2022

7:30 - 16:30

Ấp Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh; ấp Lác Chiếu, xã Bảo Quang, TP Long Khánh

13/9/2022

7:30 - 13:00

Nội ô TP Long Khánh, phường Xuân An; Xuân Thanh; xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

13/9/2022

7:30 - 16:30

Ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

11/9/2022

7:30 - 18:00

Xã Xuân Hòa; một phần các xã Xuân Tâm; Xuân Hưng (KV bên trái QL 1A theo hướng từ Xuân Tâm ra Xuân Hưng, trừ đường vào hồ Gia Ui)

12/9/2022

8:30 - 14:00

Một phần các ấp Trung Tín, Trung Lương, Gia Hòa, xã Xuân Trường; Công ty TNHH An Phát Tám (trạm khách hàng Công ty An Phát Tám 5), xã Xuân Trường; Các trạm ĐMTMN Cty CP Phương Nam Solar, Cty CP Solar Consulting, Cty CP Sunrise Solar, xã Xuân Trường

12/9/2022

10:00 - 12:30

Một phần các ấp Suối Cát 1, Việt Kiều, xã Suối Cát

13/9/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành; Trạm Công ty Nam Đô, xã Xuân Thành

13/9/2022

9:30 - 11:30

Một phần ấp Chiến Thắng, ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

13/9/2022

8:30 - 10:00

Ấp Thái Hòa, Cầu Ván, xã Phú Túc, huyện Định Quán

13/9/2022

10:30 - 12:00

Ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán

13/9/2022

14:15 - 16:45

Ấp Thái Hòa 1, Bình Hòa, xã Phú Túc, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

11/9/2022

7:45 - 10:30

Phụ tải trạm (1000 + 1250)kVA Cty Cự Thành

11/9/2022

8:00 - 13:00

Phụ tải trạm (3x1000 + 2x1600)kVA Cty Crown Đồng Nai

11/9/2022

8:00 - 15:00

Phụ tải trạm 560kVA Cty Global Dyeing

11/9/2022

10:45 - 14:00

Phụ tải trạm 1000kVA Cty Lại Hồng

13/9/2022

8:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp Tập Phước, một phần ấp Phước Hòa, xã Long Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

11/9/2022

6:00 - 6:30

Một phần ấp Xóm Hố, xã Phú Hội

11/9/2022

6:00 - 18:00

Một phần ấp Xóm Hố, một phần ấp Đất Mới, xã Phú Hội; Một phần KCN Nhơn Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

11/9/2022

5:00 - 5:30

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; một phần ấp Bùi Chu, Phú Sơn, Tân Thành, Bắc Hòa, xã Bắc Sơn; một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

11/9/2022

5:00 - 5:30

Một phần ấp Thái Hòa, Thanh Hóa, Cụm công nghiệp VLXD, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

11/9/2022

6:00 - 18:00

Một phần KCN Hố Nai, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; một phần ấp Phú Sơn, Bắc Hòa, Bùi Chu, xã Bắc Sơn; một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

11/9/2022

21:00 - 21:30

Một phần ấp Thái Hòa, Thanh Hóa, Cụm công nghiệp VLXD, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

11/9/2022

21:30 - 22:00

Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; một phần ấp Bùi Chu, Phú Sơn, Tân Thành, Bắc Hòa, xã Bắc Sơn; một phần ấp Tân Bắc, Tân Bình, Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

12/9/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

12/9/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

12/9/2022

9:00 - 11:00

TBA Cty Tân Hoàn Mỹ, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

12/9/2022

11:00 - 13:00

TBA Cty Nam Mỹ, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

12/9/2022

11:00 - 13:00

TBA Căn cứ U1, ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

12/9/2022

13:00 - 15:00

TBA CS Hoàng Minh Long, ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

12/9/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

11/9/2022

6:00 - 18:00

Một phần KP 8 phường Long Bình

11/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần KP 8 phường Long Bình