Ngày

Giờ

Điện lực Biên Hòa

13/11/2022

7:00 - 12:30

Một phần KP 7, 9 phường Tân Phong, TP Biên Hòa

14/11/2022

6:00 - 7:30

Một phần KP 1, 2, 3, 9 phường Tam Hiệp; KP 3 phường Tam Hòa

14/11/2022

7:45 - 9:45

Một phần KP 1, 2, 3 phường Tam Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thống Nhất

13/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp 94 xã Hưng Lộc; Thị trấn dầu giây

13/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp 3 xã Lộ 25

13/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Lộ 25

14/11/2022

7:00 - 11:30

Ấp Tây Kim, Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

14/11/2022

7:30 - 12:00

Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3

14/11/2022

13:00 - 16:30

Ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm

14/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Tây Nam, Tây Kim, xã Gia Kiệm

15/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp 5 xã Lộ 25

15/11/2022

7:45 - 9:15

Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

15/11/2022

9:15 - 11:15

Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2

15/11/2022

13:15 - 15:15

Ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trị An

13/11/2022

5:30 - 6:00

Xí nghiệp nước Thiện Tân

13/11/2022

7:00 - 12:30

Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân; một phần ấp 1 xã Thạnh Phú

13/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần Cty Chang Shin Việt Nam, xã Thạnh Phú

13/11/2022

18:30 - 19:00

Xí nghiệp nước Thiện Tân

15/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp 1, 3, 4 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

15/11/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Thái An, xã Tân An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Khánh

14/11/2022

7:30 - 11:30

Tổ 15, 27, 30, 32 ấp Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh

14/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần bến xe cũ KP 3 phường Xuân Trung, TP Long Khánh

14/11/2022

13:00 - 17:00

Tổ 8 ấp Ruộng Tre, tổ 14 ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang

15/11/2022

7:30 - 10:30

Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh

15/11/2022

7:30 - 17:00

Phường Xuân Tân; ấp Đồi Rìu, Tân Phong, xã Hàng Gòn

15/11/2022

16:50 - 17:00

Ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Xuân Lộc

13/11/2022

6:00 - 18:00

Một phần xã Xuân Bắc (từ ngã 3 Chế Biến về hướng Suối Nho)

14/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1, 2, 3 xã Xuân Tâm

14/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 1, 2 xã Xuân Hưng

15/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tam Hiệp, Tân Tiến, xã Xuân Hiệp; một phần khu 4 thị trấn Gia Ray

15/11/2022

8:30 - 13:00

Ấp Bảo Thị, xã Xuân Định (từ ngã 3 Xuân Định về Nam Hà)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Định Quán

15/11/2022

8:15 - 9:45

Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

15/11/2022

10:30 - 12:00

Ấp 4 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

15/11/2022

14:15 - 15:45

Ấp 1 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Thành

13/11/2022

6:00 - 17:30

TP Biên Hòa: Một phần đường 5, một phần đường 7, đường 8 KCN Tam Phước

13/11/2022

6:00 - 17:30

Huyện Long Thành: Một phần khu 12, 13, 14, 15 xã Long Đức; một phần ấp Thanh Bình, xã Lộc An

13/11/2022

8:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Bình Sơn

15/11/2022

6:30 - 16:30

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 xã Long An

15/11/2022

6:45 - 16:45

Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, một phần ấp 2 xã Long An

15/11/2022

7:00 - 12:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 2, một phần ấp An Lâm, xã Long An

15/11/2022

7:00 - 17:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 xã Long An

15/11/2022

8:00 - 10:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã Bình Sơn; Một phần ấp Bàu Tre, xã Bình An

15/11/2022

8:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Hải, TT Long Thành; Một phần khu 12 xã Long Đức

15/11/2022

14:00 - 16:00

Huyện Long Thành: Một phần ấp 7 xã Bình Sơn; Một phần ấp Bàu Tre, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nhơn Trạch

13/11/2022

6:00 - 18:00

Một phần KP Mỹ Khoan, TT Hiệp Phước; ấp Trầu, một phần ấp Bến Sắn, một phần ấp Bến Cam, xã Phước Thiền; một phần ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội

13/11/2022

7:00 - 18:00

Một phần ấp Chợ, xã Phước Thiền; một phần KP Mỹ Khoan, TT Hiệp Phước; một phần KP Phước Kiểng, Phước Lai, Phước Hiệp, TT Hiệp Phước. Một phần Phụ tải trên đường 25B

13/11/2022

7:00 - 18:00

Nhà máy nước Nhơn Trạch (trụ 21A)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Mỹ

14/11/2022

6:25 - 6:45

Ấp 4, 7, 8 xã Sông Ray; Toàn bộ xã Lâm San

14/11/2022

6:45 - 11:30

Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình

14/11/2022

6:45 - 17:00

Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình

14/11/2022

11:25 - 11:45

Ấp 4, 7, 8 xã Sông Ray; Toàn bộ xã Lâm San

15/11/2022

8:00 - 12:00

Toàn bộ xã Sông Nhạn (trừ ấp 6 Sông Nhạn)

15/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 4 xã Sông Nhạn; Ấp 57, Suối Râm, xã Xuân Quế

15/11/2022

11:00 - 12:30

Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bom

13/11/2022

7:00 - 18:00

Ấp Lộ Đức, ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

13/11/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3; Một phần KCN Sông Mây, ấp An Chu, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

13/11/2022

17:30 - 18:00

Một phần ấp Thái Hòa, ấp Ngũ Phúc, ấp Thanh Hóa, ấp Sài Quất, xã Hố Nai 3; Cụm công nghiệp VLXD, xã Hố Nai 3

14/11/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

 

Ngày

Giờ

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

13/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần KP 6 phường Long Bình; đường 9A, 16A, 19A KCN BH2

13/11/2022

6:00 - 18:30

Một phần KP 2, 3, 4, 4A, 5, 5A phường Trảng Dài

13/11/2022

7:00 - 7:30

Một phần KP 6, 6B, 7, 8, 8A, 8B , 9, 10 phường Tân Biên; Một phần KP 4, 4A phường Tân Hòa. Xã Hố Nai 3

13/11/2022

7:00 - 12:00

Một phần KP 1 phường Tân Hiệp

13/11/2022

7:00 - 12:30

Một phần KP 2, 3, 3A, 4, 4B, phường Trảng Dài. Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

13/11/2022

7:00 - 18:00

Một phần KP 6, 9 phường Tân Biên; Một phần KP 8 phường Long Bình; Một phần KP 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7 phường Tân Hòa; Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của Điện lực Trị An, Điện lực Trảng Bom

13/11/2022

12:30 - 13:00

Một phần KP 2, 2A, 3, 3A phường Trảng Dài

13/11/2022

17:30 - 18:00

Một phần KP 6, 6B, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10 phường Tân Biên; Một phần KP 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phường Tân Hòa. Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom