Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

09/01/2022

7:30 - 18:00

Bệnh viện Tâm Trí, Hạt quản lý đường sông số 15. Đường Ông Thợ, đường Ông Cả Đức thuộc xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh. Đường 30/4 thuộc xã Mỹ Tân (lề phải từ cầu Kênh Cụt đến cầu Cả Đức), đường 30/4 (lề phải đoạn từ cầu Cả Đức đến chùa Cao Minh), phường 11, TP Cao Lãnh

10/01/2022

14:00 - 17:00

Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Đình Trung đến gần khu vực bánh xèo cầu Cái Sao Thượng), phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

10/01/2022

7:30 - 17:30

Rạch Cao Mên, phường An Hòa; rạch Cao Mên trên, xã Tân Quy Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/01/2022

8:00 - 11:30

Trạm Thuận Bình 3

10/01/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ khu vực rạch Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung

10/01/2022

13:30 - 17:00

Trạm cấp nước Nha Mân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

09/01/2022

7:30 - 11:30

Công ty TNHH rau quả Hùng Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

09/01/2022

13:00 - 14:30

Khách hàng Sáu Sữa, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

09/01/2022

15:00 - 17:00

Công ty TNHH Minh Tuyết, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

10/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Phương Trà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

10/01/2022

8:30 - 10:00

Khu vực Mương Trâu, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò