Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

17/1/2023

4:00 - 4:10

Một phần phường 2, một phần phường 3, từ Điện lực TP Cao Lãnh đến khu dân cư phường 3, trường THCS Kim Hồng (gồm một phần đường Ngô Thời Nhậm, Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Tây Hồ, Chi Lăng, Phạm Thị Uẩn, Ngô Quyền, Phạm Nhơn Thuần, Bà Triệu)

17/1/2023

4:30 - 4:40

Một phần khóm 5 phường 11; Toàn bộ xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/1/2023

8:00 - 10:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy 2

17/1/2023

8:00 - 11:00

KV từ nhà máy Bảy Trọng đến ngã 5 cây mít thuộc xã Phú Long

17/1/2023

10:10 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy

17/1/2023

13:30 - 15:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy

17/1/2023

15:10 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Thái Bình, PPE

18/1/2023

8:00 - 10:00

KV từ chợ cũ Tân Phú Trung đến rạch Năn Cừ thuộc xã Tân Phú Trung. Khách hàng trạm chuyên dùng Thành Nghiệp

18/1/2023

10:00 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Phan Lý Minh Sang, NM Thanh Sang

18/1/2023

10:00 - 17:00

KV từ chợ cũ Tân Phú Trung đến cầu Cai Trượng xã Tân Phú Trung

18/1/2023

13:30 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng BD, BD2

19/1/2023

7:30 - 9:00

KV kênh Ông Huyện thuộc xã Hòa Tân

19/1/2023

8:00 - 9:30

Khách hàng trạm chuyên dùng NM Tuyết Mai

19/1/2023

8:00 - 10:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Đức Thành

19/1/2023

9:40 - 10:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Trần Văn Hoàng Thanh

19/1/2023

10:10 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Lâm

19/1/2023

10:30 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Trương Văn Út

19/1/2023

13:30 - 14:30

KV rạch Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông

19/1/2023

13:30 - 15:00

Khách hàng trạm chuyên dùng chả lụa Tân Hương; Khách hàng trạm chuyên dùng cá viên Đất Việt

19/1/2023

14:30 - 17:00

KV rạch Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông

19/1/2023

15:30 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng chả lụa Tuấn Thảo; Khách hàng trạm chuyên dùng Phong Phú Gold

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

17/1/2023

7:30 - 18:00

Một phần ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa; một phần ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

17/1/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu

17/1/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu

17/1/2023

13:30 - 15:00

Một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

17/1/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

18/1/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Thới Mỹ 1, ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới

18/1/2023

8:00 - 17:00

DNTN Tân Vạn Thành, DNTN Than Hồng, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

18/1/2023

10:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành

18/1/2023

13:30 - 15:00

Một phần ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

18/1/2023

15:00 - 17:00

Một phần ấp Long Thành, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

    

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

17/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội (khu vực rạch Cầu); Một phần ấp 6 xã Tân Hội Trung (khu vực kinh K6)

17/1/2023

10:30 - 13:00

Một phần ấp 5 xã Tân Hội Trung và ấp 4 xã Mỹ Long; Một phần ấp 6 xã Tân Hội Trung (khu vực cầu Xẻo Quýt)

18/1/2023

8:00 - 11:30

Toàn bộ trạm Công ty Hoa Sen

18/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 4 xã Mỹ Long

18/1/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội (KV Bà Két)

18/1/2023

10:30 - 13:00

Một phần ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh (KV Đường Đứt)

18/1/2023

11:30 - 13:30

Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ (KV Vườn Lan)

19/1/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh (KV Khém Cây Bàng)

19/1/2023

8:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Phú Lợi, xã Bình Thạnh (KV chợ Cồn Chọi, Khém Miễu)

19/1/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh (KV Khém Cây Bàng)

19/1/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh (KV rạch Bầu Trinh)

19/1/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp An Lạc, xã An Bình Thạnh (KV chợ An Bình)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

17/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Quới (khu vực từ Cóng Tân Quới đến bến đò Tân Quới qua Phú Ninh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

17/1/2023

8:30 - 15:30

Một phần ấp K9 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (KV từ trạm nuôi cá Phan Văn Chừng đến nhà máy nước đá Phương Diệu); Một phần ấp K12 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (KV từ trạm cấp nước xã Phú Hiệp đến nhà máy bê tông Hà Thanh)

17/1/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Đức (KV CDC Phú Xuân)

17/1/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp K12 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (KV từ nhà máy bê tông Hà Thanh đến giáp ranh huyện Tân Hồng)

18/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1, 2, 3 xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (KV cầu chợ Hòa Bình đến giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

18/1/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (KV CDC Tân Công Sính)

18/1/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV từ nhà ông Lê Văn Trung đến đình Thần xã Phú Thành A); Một phần ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV bến đò cũ, chợ Phú Thành A)

18/1/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (KV từ trạm NTTS Võ Hoàng Thập đến trạm bơm Ba Hộ)

19/1/2023

8:00 - 15:30

Một phần KV Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (từ trạm bơm CCFD2 đến trạm NTTS Phạm Huy Khôi); Một phần ấp An Thịnh, xã An Long, huyện Tam Nông (KV CDC An Long)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

17/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần phường An Thạnh khu vực toàn bộ CDC khóm Cả Góc, TP Hồng Ngự