Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

17/9/2022

7:30 - 14:00

Đường Ngô Thời Nhậm, Hùng Vương (từ Ngô Thì Nhậm đến Nguyễn Trãi), Lê Anh Xuân (từ Ngô Quyền đến Võ Thị Sáu), Nguyễn Văn Trỗi (từ Ngô Quyền đến Võ Thị Sáu), Lê Lợi (từ Ngô Quyền đến Nguyễn Trãi) phường 2. KDC phường 3, đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Phạm Nhơn Thuần, Chi Lăng, phường 3. Trường THCS Kim Hồng, UBND phường 3, Cục thuế tỉnh Đồng Tháp, Cục hải quan tỉnh Đồng Tháp, phường 3, TP Cao Lãnh

18/9/2022

7:30 - 9:00

Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Đồng Tháp, 386 Điện Biên Phủ, ấp 1, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

18/9/2022

9:30 - 10:30

Ký túc xá sinh viên phường 6, TP Cao Lãnh

18/9/2022

11:00 - 12:00

Ký túc xá sinh viên phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

18/9/2022

14:00 - 16:30

Trung đoàn bộ binh 9, đường 30/4, phường 11, TP Cao Lãnh

19/9/2022

8:00 - 9:30

Khóm 2, 3 phường 11, TP Cao Lãnh

19/9/2022

14:00 - 16:30

KV rạch Ông Hội, ấp 1 xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

17/9/2022

8:00 - 13:30

Trạm Tổ Ông Vàng

17/9/2022

13:30 - 17:00

Trạm Hòa Hiệp Lộc

18/9/2022

8:00 - 16:00

Trạm Newhope, Newhope 2, Newhope 3

19/9/2022

7:30 - 13:30

ĐT 848 nối dài, phường 2

19/9/2022

8:00 - 11:30

Đường Trần Văn Voi, phường 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/9/2022

8:00 - 11:30

KV cuối ngọn Xẻo Giang thuộc xã An Phú Thuận

19/9/2022

10:00 - 15:00

KV từ cầu Rạch Ấp đến cầu Vàm Kinh thuộc xã An Phú Thuận

19/9/2022

13:30 - 17:00

KV từ cầu Đìa Rún đến cuối ngọn Đìa Rún thuộc xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

18/9/2022

6:30 - 7:30

Một phần xã Hòa Thành (từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay, từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa), huyện Lai Vung

18/9/2022

6:30 - 18:30

Một phần xã Hòa Long; xã Long Hậu; TT Lai Vung (từ cầu Dương Hòa đến cống số 1, từ cầu Hòa Long đến cụm dân cư xã Hòa Long, từ bến xe Lai Vung đến Ngã Cũ, từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành, từ cầu Hòa Long đến Cua Khoai Mì), huyện Lai Vung

18/9/2022

17:30 - 18:00

Một phần xã Hòa Thành (từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay, từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa), huyện Lai Vung

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

17/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Công Chí (toàn bộ CDC Thống Nhất)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

19/9/2022

7:00 - 7:30

Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Nghĩa (KV từ cầu Tân Nghĩa đến bến đò Năm Vui)

19/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 4, 5, 6, 7 xã Phong Mỹ; ấp 2 xã Tân Nghĩa (KV từ lò gạch Tân Nghĩa đến chợ Tân Nghĩa)

19/9/2022

17:00 - 17:30

Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Nghĩa (KV từ cầu Tân Nghĩa đến bến đò Năm Vui)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

19/9/2022

8:00 - 17:00

Tỉnh lộ 852 từ cầu Si Mô Na đến cầu Ông Phó, rạch Tổng Điện, rạch Tổng Bình, rạch Huỳnh Thuận, rạch Nước Chảy, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

19/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân An, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình

19/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (KV gần chùa Cao Đài); Ấp 4 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình

19/9/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Tân An, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

19/9/2022

8:00 - 10:30

Trạm bơm kênh Cà Dâm

19/9/2022

11:00 - 12:30

Trạm xay xát Lê Thị Cúc

19/9/2022

14:00 - 16:30

Trạm bơm ĐN số 1 - THT số 4