Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

20/11/2021

7:30 - 10:30

Tổ 14 khóm 2, phường 11, TP Cao Lãnh

20/11/2021

10:30 - 12:00

Tổ 11 ấp 2, xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh

21/11/2021

7:30 - 10:00

Tổ 7 ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

21/11/2021

10:30 - 12:00

Tổ 9, tổ 10 ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

21/11/2021

7:30 - 17:30

Đường Nguyễn Sinh Sắc phía trái từ TBĐ đến Bich Chi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/11/2021

8:00 - 17:00

Toàn bộ khu vực mương Hai Ái, xã Phú Long. Toàn bộ khu vực ngọn Rạch Ấp, xã An Phú Thuận

21/11/2021

8:00 - 12:00

Toàn bộ khu vực chợ An Phú Thuận, xã An Phú Thuận

21/11/2021

8:00 - 17:00

Toàn bộ khu vực cầu Mương Khai đến cuối ngọn Xóm Đồng, xã Tân Bình. Từ cầu Mương Khai đến chùa Long Quang, xã Tân Phú Trung. Từ cầu Trại Quán đến cầu Ranh, xã Tân Phú Trung và toàn bộ xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

19/11/2021

8:00 - 10:00

Khách hàng Phạm Kim Thoa, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

19/11/2021

10:00 - 12:00

Khách hàng Hoàng Được, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

19/11/2021

13:30 - 17:00

Cơ sở sấy lúa Võ Minh Đức, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

21/11/2021

4:30 - 5:30

Công ty TNHH May Mặc Lai Vung. Một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Lộc, khu tái định cư Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

21/11/2021

6:00 - 18:30

Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

21/11/2021

7:00 - 18:30

Một phần xã Tân Hòa, xã Vĩnh Thới, xã Tân Thành, xã Long Thắng (từ cầu Cái Dứa đến cổng KCN Sông Hậu), huyện Lai Vung

21/11/2021

17:30 - 18:30

Công ty TNHH May Mặc Lai Vung. Một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Lộc, khu tái định cư Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

21/11/2021

8:00 - 16:30

Ấp Long Hoà, ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

18/11/2021

6:30 - 7:00

Một phần thị trấn Sa Rài, toàn bộ xã Tân Thành B, xã Tân Thành A, xã Thông Bình, một phần xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

19/11/2021

8:00 - 11:30

TBA bơm kênh K27 và Nguyễn Thị Ân, xã Trường Xuân

19/11/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp 6 và trạm bơm Ông Đốc, xã Trường Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

19/11/2021

8:30 - 16:30

Một phần ấp 2, 5 xã Phương Thịnh (khu Kinh Xáng Mới; một phần CDC Phương Thịnh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

19/11/2021

8:30 - 17:00

Rạch Thầy Lâm từ cầu Thầy Lâm ĐT 849 đến cầu Thầy Lâm ĐT 848 thuộc xã Tân Mỹ và một phần ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

21/11/2021

8:00 - 17:00

Xã Tân Long, xã Tân Huề, xã Tân Thạnh, thị trấn Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

21/11/2021

7:00 - 7:30

Một phần khóm 4 thị trấn Tràm Chim. Toàn bộ xã Phú Đức, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (khu vực từ Vườn quốc gia Tràm Chim đến cầu K12 giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

21/11/2021

7:00 - 17:00

Trạm bê tông Hà Thanh 1, bê tông Hà Thanh 2, bê tông Hà Thanh 3

21/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp K12 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (khu vực từ Trường mẫu giáo Phú Hiệp đến cầu K12 giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

21/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần khóm 1 thị trấn Tràm Chim (khu vực dọc theo tuyến dân cư Nam Kinh Hậu) (khu vực từ Trường tiểu học Tràm Chim 1 đến Bến xe Tam Nông)

21/11/2021

14:00 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (khu vực từ nhà ông Châu Văn Lên đến nhà bà Trần Thị Ngạn)

21/11/2021

16:30 - 17:00

Một phần khóm 4 thị trấn Tràm Chim. Toàn bộ xã Phú Đức, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (khu vực từ Vườn quốc gia Tràm Chim đến cầu K12 giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)