Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

21/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần tổ 2 đến tổ 6 ấp Tân Hậu, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây; một phần tổ 3 ấp Tân Hậu, một phần tổ 5 ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

21/11/2022

9:00 - 12:00

Một phần đường Vạn Thọ, tổ 2 đến tổ 11 ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

20/11/2022

7:30 - 17:30

Kinh Cùng, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

21/11/2022

6:30 - 7:00

Nhà máy Cơ khí Tám Thành, Công ty thí nghiệm điện Seltec, Nông sản ViệtS, Tổng công ty lương thực Miền Bắc, Cơ khí Thanh Nhà, Lộc Vân, Ông Minh, Trường mầm non Tân Qui Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/11/2022

8:00 - 17:00

KV rạch Ông Yên, rạch Cai Hạt thuộc xã Tân Nhuận Đông; KV từ Trường mẫu giáo Phú Hựu đến Trường THCS Phú Hựu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

19/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Long Hậu (từ chợ Cái Tắc đến ngọn Rạch Dông), huyện Lai Vung

21/11/2022

8:00 - 10:00

Ban QLCTCC - đèn đường công viên thị trấn, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

21/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần khóm 4, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

21/11/2022

10:00 - 12:00

K/h Trần Hữu Hớn, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

21/11/2022

13:30 - 15:00

K/h Nguyễn Hữu Thành, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

21/11/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Hòa, ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

21/11/2022

15:00 - 17:00

K/h Sơn Thủy, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

21/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

21/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 5 xã Gáo Giồng; ấp 5 xã Phương Thịnh (khu vực kinh Ông Hai)

21/11/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Phương Thịnh (khu vực kinh Giữa); Một phần ấp 1 xã Bình Hàng Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

21/11/2022

7:30 - 17:00

Tỉnh lộ 848 từ cầu Đất Sét đến lộ lỡ đất sét xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

21/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tây, ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

21/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Tân Thạnh; một phần xã Tân Quới, huyện Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

19/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần phường An Bình A, đoạn từ cầu Mương Lớn khu vực đường dal đến bến đò Mười Đẩu, TP Hồng Ngự