Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

22/8/2022

8:00 - 12:00

Tổ 12 ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

22/8/2022

14:00 - 16:30

KV chùa Tân Long, tổ 16 ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây

22/8/2022

14:00 - 16:30

Rạch Dầu, tổ 19 ấp 3, xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

23/8/2022

7:30 - 17:30

Đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Bình, Trần Huy Liệu, phường 1, phường An Hòa. KV NVH thành phố. KDC Rạch Rẫy phường An Hòa. Đường Nguyễn Cư Trinh (từ Kinh Đông đến ngã 3 Tôn Đức Thắng), phường 1. Đường ĐT 848 (phía phải từ cầu Rạch Rẩy đến cống trạm bơm) phường An Hòa. Đường Hồ Tùng Mậu từ ngã 3 ĐT 848 đến cầu Hồ Tùng Mậu, phường An Hòa

24/8/2022

6:45 - 7:00

Đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến Trường quân sự địa phương cũ) phường 2 và xã Tân Phú Đông. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2. Khu vực FLC xã Tân Phú Đông, KDC Xuân Lũy, KDC Ông Thu, xã Tân Phú Đông. Đường ĐT 848 (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến cầu Ngã Bát), phường 2

24/8/2022

7:00 - 17:30

Đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Trường quân sự địa phương cũ đến cầu Cái Cỏ) xã Tân Phú Đông. QL 80 (từ cầu Cái Cỏ đến cầu Bà Phủ) xã Tân Phú Đông. Khu vực rạch Xẻo Gừa, kinh Cùng, kinh 85, rạch Ba Làng, rạch Mương Trâu, kinh Họa Đồ, xã Tân Phú Đông

24/8/2022

17:30 - 17:45

Đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến Trường quân sự địa phương cũ) phường 2 và xã Tân Phú Đông. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2. Khu vực FLC xã Tân Phú Đông, KDC Xuân Lũy, KDC Ông Thu, xã Tân Phú Đông. Đường ĐT 848 (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến cầu Ngã Bát), phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/8/2022

8:00 - 11:30

Trụ 16/59/64/32/1 tuyến 473-SĐ

22/8/2022

13:30 - 17:00

Trụ 16/59/66/38/1 tuyến 473-SĐ

23/8/2022

8:00 - 11:30

Trụ 41/102/1 tuyến 475-NM

23/8/2022

8:00 - 17:00

KV từ cầu Xã Hời đấn cầu Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung

23/8/2022

11:30 - 17:00

Trụ 41/133/1/1 tuyến 475-NM

24/8/2022

7:00 - 18:00

KV từ cống Bà Nhưng đến cầu Xẻo Củi, toàn bộ KV chợ Cái Tàu, một phần đường Nguyễn Văn Voi từ đầu đường Nguyễn Văn Voi đến vòng xoay Nguyễn Văn Voi thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ và toàn bộ xã An Phú Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

23/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

24/8/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Mỹ, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung

24/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

22/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần đường tắc nam hang thuộc ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

23/8/2022

8:00 - 11:30

Trạm bơm Long Thới A, ấp Long Thới A, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

23/8/2022

8:00 - 15:30

Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841 thuộc ấp 1 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

23/8/2022

9:30 - 13:30

Trạm bơm Long Thới B2 ấp Long Thới B, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

23/8/2022

11:00 - 14:30

Trạm NTTS Trần Văn Lâm 2 ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

23/8/2022

13:30 - 15:00

Trạm bơm số 2 HTX Phú Hòa B thuộc ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

23/8/2022

14:30 - 15:30

Trạm bơm Phú Thạnh A1 thuộc ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

23/8/2022

15:30 - 17:00

Trạm bơm Phú Thạnh A thuộc ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

24/8/2022

8:00 - 11:30

Trạm bơm Huyện ủy thuộc khóm Thượng 1, TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

24/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần khóm Thượng 2, TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

24/8/2022

9:30 - 13:30

Một phần khu vực trạm NTTS Đào Hoàng Phú thuộc ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

24/8/2022

11:00 - 14:30

Trạm CG Trung Liệt thuộc ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

24/8/2022

13:30 - 15:00

Trạm bơm Võ Minh Tuấn 1 thuộc ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

22/8/2022

8:00 - 9:00

TBA bơm Phước Tiến thuộc xã Mỹ Quý

22/8/2022

9:30 - 11:00

TBA bơm Tập Đoàn 5, 6 thuộc xã Mỹ An

22/8/2022

13:30 - 14:30

TBA nước sạch Huỳnh Hồng thuộc xã Mỹ An

22/8/2022

15:00 - 16:00

TBA bơm Đốc Binh Kiều 6 thuộc xã Đốc Binh Kiều

23/8/2022

8:00 - 9:30

TBA bơm Gò Cồng B thuộc xã Mỹ Quý

23/8/2022

10:00 - 11:30

TBA bơm Mỹ Quý 1A thuộc xã Mỹ Quý

23/8/2022

13:30 - 15:00

TBA bơm Đông Mỹ Phước 2 thuộc xã Mỹ Đông

24/8/2022

9:00 - 12:00

TBA bơm bờ nam kênh Lô Ba số 1 thuộc xã Thạnh Lợi

24/8/2022

13:30 - 17:00

TBA bơm bờ nam kênh Lô Ba số 2 thuộc xã Thạnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

22/8/2022

8:30 - 9:30

Một phần ấp 2 xã Phương Thịnh

22/8/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp 2 xã Phương Thịnh

22/8/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp 2 xã Phương Thịnh

22/8/2022

15:00 - 16:30

Toàn bộ TBA trạm bơm Kinh Tư

23/8/2022

7:00 - 7:10

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng không mất điện); Mỹ Long; một phần ấp 1, 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL 30 từ cầu Cái Bèo đến Trường THCS Mỹ Hiệp)

23/8/2022

7:00 - 17:30

Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Tây; toàn bộ xã Mỹ Long; một phần ấp 1, 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL 30 từ Quán Vườn Sơ Ri đến Trường THSC Mỹ Hiệp)

23/8/2022

8:30 - 11:30

Toàn bộ TBA Phát Tiến 307 và Phát Tiến 307-1

23/8/2022

10:30 - 12:30

Một phần ấp An Định, xã An Bình (KV cầu Rạch Dầu)

23/8/2022

13:30 - 14:30

Toàn bộ TBA xay xát Ông Nam

23/8/2022

15:00 - 16:00

Toàn bộ TBA bưu cục Mỹ Long

23/8/2022

17:30 - 17:40

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; xã Bình Thạnh (ấp Bình Hưng không mất điện); Mỹ Long; một phần ấp 1, 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực dọc QL 30 từ cầu Cái Bèo đến Trường THCS Mỹ Hiệp)

24/8/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ TBA Tuấn Sọt

24/8/2022

8:30 - 11:30

Toàn bộ TBA Việt Như Ý III

24/8/2022

13:30 - 15:00

Toàn bộ TBA Nông sản Quang Vinh

24/8/2022

13:30 - 16:30

Toàn bộ TBA Tiến Phát, Mai Thiên Thanh, khu xử lý chất thải Mỹ Thọ

24/8/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Mỹ Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

23/8/2022

8:30 - 11:30

KV rạch Cả Gáo, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

24/8/2022

8:30 - 10:00

KV rạch Ba Chôm, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

24/8/2022

10:30 - 12:00

KV rạch Mương Đông, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

24/8/2022

14:00 - 17:00

KV rạch Ông ấp An Bìn,h xã Định Yên, huyện Lấp Vò

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

22/8/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp Gò Cát, ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (KV từ cầu Kênh Mười Tải đến trạm bơm Đường nước Giáo Luận)

23/8/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Long Phú A, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (KV từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu Kênh Thị Xã, xã Phú Thành B); Một phần ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (KV từ cầu Kênh Phèn đến cầu 1/5, xã Phú Thành B)

24/8/2022

8:30 - 11:30

Trạm bơm BB kênh Me Nước

24/8/2022

13:30 - 16:30

Trạm bơm Ông Tỷ

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

23/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Bình Thạnh đoạn từ cầu Sam Sai Trong đến cầu Mười Độ, TP Hồng Ngự