Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

23/4/2022

8:00 - 10:00

Đường Đốc Binh Kiều (từ Nguyễn Huệ đến Nguyễn Du), đường Nguyễn Huệ (lề trái từ Lê Trực đến Cầu Đúc), Hùng Vương (từ Nguyễn Đình Chiểu đến CMT8), phường 2. Đường Nguyễn Du, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Đình Chiểu (từ Nguyễn Du đến Hùng Vương), phường 2, TP Cao Lãnh

23/4/2022

10:00 - 12:00

Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp, số 18, Trần Phú, phường 1, TP Cao Lãnh

23/4/2022

11:30 - 13:00

Công ty Điện lực Đồng Tháp số 250 Nguyễn Huệ, phường 2. Điện lực TP Cao Lãnh, số 267 Hùng Vương, phường 2, TP Cao Lãnh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

25/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

23/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Tân Phước (khu vực từ cầu kênh Cô Đông đến chợ Tân Phước)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

25/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 3, 4 xã Phương Trà (khu vực từ cầu Ba Sao Cụt đến ngã 4 cầu Nguyễn Văn Tiếp)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

24/4/2022

6:45 - 7:00

Khu dân cư chùa Bà Hai, rạch Cái Dâu từ cầu Cái Dâu đến cầu Cái Nính, Quốc lộ 54 từ cầu Kho đến cầu Vàm Xếp thuộc thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, xã Định An, huyện Lấp Vò

24/4/2022

7:00 - 17:00

Rạch Cái Dâu từ cầu Cái Nính đến cầu Vàm Xếp thuộc xã Bình Thành, xã Định An, huyện Lấp Vò

24/4/2022

17:00 - 17:15

Khu dân cư chùa Bà Hai, rạch Cái Dâu từ cầu Cái Dâu đến cầu Cái Nính, Quốc lộ 54 từ cầu Kho đến cầu Vàm Xếp thuộc thị trấn Lấp Vò, xã Bình Thành, xã Định An, huyện Lấp Vò

25/4/2022

8:00 - 8:30

Tỉnh lộ 848 từ cầu Đất Sét đến UB xã Mỹ An Hưng B thuộc xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

25/4/2022

8:00 - 16:00

Cặp 2 bờ rạch Tân Bình từ cống Mương Tư Chiêu đến cầu Năm Đen, huyện Lấp Vò

25/4/2022

8:00 - 16:00

Tỉnh lộ 848 cặp bờ kè lộ lỡ Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

25/4/2022

8:00 - 16:00

Khu dân cư Bà Cả xã Định An, huyện Lấp Vò

25/4/2022

8:40 - 9:30

Rạch Mỹ An Hưng từ cầu Đình đến cầu Mương Tiêu thuộc xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

25/4/2022

9:40 - 10:30

Khu vực chợ cũ Mỹ An Hưng B, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

25/4/2022

10:40 - 14:00

Khu vực lộ lỡ xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

25/4/2022

14:20 - 16:00

Tỉnh lộ 848 cặp bờ kè lộ lỡ Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

23/4/2022

8:00 - 17:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (KV từ cầu Lộ mới đến chợ Tân Long)

25/4/2022

8:00 - 10:00

Xã Tân Quới

25/4/2022

8:00 - 17:00

Xã Tân Hòa

25/4/2022

10:30 - 14:00

Xã Tân Bình

25/4/2022

14:30 - 17:00

Xã Tân Huề

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

23/4/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông; Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ cầu Trung Tâm đến trạm bơm Trang trại Hùng Cá 2)

23/4/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông; Một phần ấp K11, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (từ cầu K10 đến CDC Phú Thành B)

23/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Phú Long, ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ CDC Cả Nổ đến CDC Phú Thành B)

23/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần khóm 1, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (dọc bờ bắc kênh Đồng Tiến từ cầu Tổng Đài đến cầu Việt Nhựt)

23/4/2022

8:30 - 10:30

Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ trạm bơm Trang trại Hùng Cá 2 đến CDC Cả Nổ)

23/4/2022

8:30 - 12:30

Một phần khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu Việt Nhựt đến giáp ranh khóm 1)

23/4/2022

10:30 - 11:00

Một phần ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông; Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ cầu Trung Tâm đến trạm bơm Trang trại Hùng Cá 2)

23/4/2022

10:30 - 17:00

Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ trạm bơm Trang trại Hùng Cá 2 đến CDC Cả Nổ)

23/4/2022

17:00 - 17:30

Một phần ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông; Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (từ cầu Trung Tâm đến trạm bơm Trang trại Hùng Cá 2)

23/4/2022

17:00 - 17:30

Một phần ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông; Một phần ấp K11, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (từ cầu K10 đến CDC Phú Thành B)

25/4/2022

8:30 - 17:00

Một phần ấp 1, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông (dọc QL 30 từ ngã 3 An Long đến Trường THCS Phú Ninh)