Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

24/9/2022

7:30 - 10:00

Cơ quan y tế Đồng Tháp, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

24/9/2022

11:00 - 13:00

Văn phòng ĐBQH, Văn phòng UBND tỉnh, Sở nội vụ, Ban thi đua khen thưởng, đường 30 tháng 4, đường Đặng Văn Bình, phường 1, TP Cao Lãnh

       

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

26/9/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ (KV cầu Mương Trâu)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

25/9/2022

7:30 - 18:00

Khu dân cư chùa Bà Hai, khu chợ mới Lấp Vò, đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Lấp Vò đến vòng xoay trung tâm thương mại, rạch Cái Dâu từ cầu Cái Dâu đến cầu Cái Nính, rạch Cái Nính thuộc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

26/9/2022

8:00 - 17:30

Một phần xã Tân Bình; một phần xã Tân Long, huyện Thanh Bình