Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

27/3/2023

7:30 - 12:00

Rạch Tân An, rạch Chùa (từ cầu Tân An đến ngọn rạch Chùa, phường An Hòa) kinh Hai Đường, phường An Hòa

27/3/2023

7:30 - 17:00

Rạch Tân An, rạch Chùa (từ cầu Tân An đến ngọn rạch Chùa, phường An Hòa) kinh Hai Đường, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/3/2023

8:00 - 11:30

KV từ cầu Bà Nhiên đến cuối rạch Bà Nhiên, xã Tân Phú Trung

27/3/2023

11:30 - 17:00

KV từ cầu Bà Nhiên đến cầu ngang Bà Nhiên, xã Tân Phú Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

27/3/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

27/3/2023

9:30 - 11:00

Một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

27/3/2023

11:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

26/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần khóm 3, TT Sa Rài (KV bệnh viện Tân Hồng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

27/3/2023

8:00 - 10:00

TB Ba Đáng

27/3/2023

11:00 - 13:00

TB Ba Thăng

27/3/2023

14:00 - 16:00

TB Giáo Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

27/3/2023

7:30 - 18:00

Quốc lộ 80 từ cầu Tân Lợi đến cống số 1, rạch Tân Lợi, rạch Vĩnh Lợi, rạch Cái Tắc, rạch Xẻo Đào thuộc xã Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Một phần xã Long Hậu, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

27/3/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Huề; Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long; Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú (khu vực từ cầu 2/9 đến văn phòng ấp)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

27/3/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV từ trạm bơm Nguyễn Văn Trữ đến trạm bơm Ông Chí)

27/3/2023

8:30 - 12:30

Một phần ấp 2 xã An Hòa, huyện Tam Nông (KV từ nhà ông Võ Thành Nhân đến nhà ông Nguyễn Thành Phê)

27/3/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp B xã Phú Cường, huyện Tam Nông (KV từ nhà bà Võ Thị Khánh Ly đến nhà ông Nguyễn Văn Trắc)

27/3/2023

14:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã An Hòa, huyện Tam Nông (KV từ cầu Trung Tâm đến cơ sở hàn tiện Huỳnh Văn Kèo)