Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

26/7/2022

9:00 - 13:00

Tổ 4, 20 ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

25/7/2022

7:30 - 14:30

Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1

25/7/2022

12:00 - 17:30

Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1

26/7/2022

7:30 - 17:00

Đường ĐT 852 (mất điện sinh hoạt phía phải từ cảng Phước Khánh đến cầu Cao Mên). Nhà máy số 4, đường ĐT 852, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/7/2022

7:30 - 18:00

KV từ chợ An Khánh đến cổng chào Hòa Tân thuộc xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

26/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Định, Hòa Tân, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

27/7/2022

7:00 - 8:00

Một phần xã Hòa Thành (từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa, từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay), huyện Lai Vung

27/7/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Hòa Long (từ cầu Dương Hòa đến bến xe Phương Trang Lai Vung), huyện Lai Vung

27/7/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Hòa Thành (từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa, từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay), huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

25/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 6 xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

26/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

26/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Công Chí (khu vực CDC Thống Nhất)

27/7/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Bình Phú (khu vực từ bến đò Thống Nhất đến hầm cá ông Quách Văn Chánh)

27/7/2022

13:30 - 17:00

Một phần xã Bình Phú (khu vực từ hầm cá ông Quách Văn Chánh đến hầm cá ông Tuấn Khanh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

26/7/2022

8:00 - 14:00

TBA bơm Láng Biển 7 thuộc xã Láng Biển

26/7/2022

8:00 - 16:00

TBA NMXX Hồng Phước thuộc xã Mỹ Đông

26/7/2022

8:00 - 16:00

Khu vực CDC xã Mỹ Đông, Trường mầm non Mỹ Đông

27/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

25/7/2022

8:00 - 9:00

Trạm BTS ấp 2 Phương Thịnh

25/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương (khu vực rạch Ông Thuận, Khém Nhum)

25/7/2022

9:30 - 10:30

Một phần ấp 2 xã Phương Thịnh

25/7/2022

11:00 - 12:00

Trạm bơm Kinh Giữa 2

25/7/2022

14:00 - 15:00

Trạm BTS ấp 3 Gáo Giồng

25/7/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Gáo Giồng (khu vực kênh Công Điền)

27/7/2022

8:00 - 12:00

TBA lò sấy Trọng Nghĩa, Thiên Nghĩa, Vi Dũng

27/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Ba Sao (khu vực kinh Thầy Thuốc)

27/7/2022

14:00 - 16:00

TBA lò sấy Thu Hằng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

25/7/2022

8:00 - 9:00

Quốc lộ 80 từ cầu Lạch Mắm đến phà Vàm Cống thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

25/7/2022

8:00 - 12:00

Thị trấn Thanh Bình

25/7/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần lò sấy Nguyễn Thị Hạnh)

27/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (Khu vực đề an rau màu); Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

25/7/2022

8:30 - 10:00

Trạm bơm Gò Cát 1, trạm NTTS Lâm Văn Liêu, trạm bơm Nguyễn Thanh Khang, trạm CS sấy lúa Phạm Thuý Hằng

25/7/2022

10:30 - 12:00

Trạm lò sấy Trần Thị Thắm, trạm bơm Tây kênh Lung Bông, trạm chùa Tâm Thành, trạm bơm Trần Văn Trung

25/7/2022

13:30 - 15:00

Trạm lò bánh mì Thành Danh, trạm bơm Huỳnh Văn Keo, trạm bơm Võ Hoàng Thập, trạm bơm Gò Cát 2

25/7/2022

15:30 - 17:00

Trạm XX Lê Văn Đức, trạm bơm Ô Bao 40B, trạm cửa hàng VT-NN Tam Nông, trạm bơm Lưu Văn Hạnh

26/7/2022

8:30 - 10:00

Trạm bơm Hòa Bình 4, trạm bơm Hòa Bình 5

26/7/2022

10:30 - 12:00

Trạm bơm Hòa Bình 3, trạm bơm Nguyễn Văn Đẳng

26/7/2022

13:30 - 15:00

Trạm Trường THPT Hòa Bình, trạm NTTS Nguyễn Phước Hải

26/7/2022

15:30 - 17:00

Trạm XX Nguyễn Viết Tình, trạm cơ sở sấy lúa Nguyễn Hải Long