Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

27/6/2022

7:30 - 17:30

Phía trái từ cầu Hòa Khánh đến đường Đinh Hữu Thuật; Đường Nguyễn Sinh Sắc, Lê Duẩn, phường 2, TP Sa Đéc

28/6/2022

7:30 - 12:00

Đường Đinh Hữu Thuật, Võ Phát; Rạch Cao Mênh dưới xã Tân Quy Tây

28/6/2022

7:30 - 17:30

Phía trái từ đường Đinh Hữu Thuật đến Bác sĩ Long; Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, TP Sa Đéc

29/6/2022

7:30 - 17:30

Đường Nguyễn Sinh Sắc, hẽm Tình Thương, Võ Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/6/2022

7:00 - 9:30

Khu vực từ Nhà máy Cua Đồng Đất Việt đến Nhà máy Đức Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông

27/6/2022

9:30 - 11:30

Khu vực từ ngã 3 Nha Mân đến Nhà máy Cua Đồng Đất Việt thuộc xã Tân Nhuận Đông

28/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực từ đầu đường tắt đến cuốn ngọn Bà Khôi, xã Tân Bình

29/6/2022

7:30 - 17:00

Khu vực từ chợ Bình Tiên đến chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung, từ vàm Trại Quán cuối ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

27/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

28/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

29/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Lộc A, Tân Lộc B, Hậu Thành, xã Tân Dương (từ cầu Rạch Chùa đến cầu Lộ Làng), huyện Lai Vung

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

27/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần TT Sa Rài (một phần đường 30/4, đường Thiên Hộ Dương, đường Nguyễn Văn Trỗi)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

27/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An

28/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 3, xã Tân Kiều

28/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quý

28/6/2022

9:30 - 11:30

Một phần ấp 3, xã Tân Kiều

28/6/2022

13:30 - 14:30

Một phần ấp 3, xã Tân Kiều

28/6/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp 3, xã Tân Kiều

29/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Đốc Binh Kiều; TBA sấy lúa Chơn Chính

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

27/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp An Định, xã An Bình (khu vực cầu Cao Lãnh)

27/6/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp An Định, xã An Bình (khu vực cầu Rạch Dầu)

27/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp An Định, xã An Bình (khu vực CDC An Bình)

27/6/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Bình (KV trại tạm giam An Bình)

27/6/2022

14:00 - 15:00

Một phần khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ (đường Thiên Hộ Vương)

27/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ (khu vực cầu Cái Chay)

27/6/2022

16:00 - 17:00

Một phần ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội (khu vực Bà Két)

28/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 3 xã Phương Trà

28/6/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Phương Thịnh (khu vực kinh Xáng Mới)

28/6/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp 3 xã Ba Sao

28/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp 6 xã Ba Sao

28/6/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp 5 xã Phương Thịnh (khu vực chợ Phương Thịnh)

28/6/2022

14:00 - 15:00

Một phần CDC kinh Gáo Giồng, xã Gáo Giồng

28/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Tân Nghĩa (khu vực cầu kênh Ngang)

28/6/2022

16:00 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Tân Nghĩa

29/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp 2, ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ

29/6/2022

8:30 - 16:00

Một phần khu vực ấp 6 xã Phương Trà (khu vực Cả Tre)

29/6/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Thọ (khu vực Bà Luốc)

29/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ (khu vực Vườn Chanh)

29/6/2022

10:30 - 12:30

Một phần ấp 4 xã Tân Nghĩa (khu vực cầu kênh Nhỏ)

29/6/2022

11:00 - 12:00

Một phần ấp 1 xã Bình Hàng Trung (khu vực Hạt quản lý đường bộ cũ)

29/6/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương (khu vực Bà Kiểng 1)

29/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Hưng Hòa xã Mỹ Xương (khu vực cầu Bình Định)

29/6/2022

16:00 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

27/6/2022

8:00 - 17:00

KDC chùa Bà Hai, khu chợ đêm Lấp Vò từ đầu đường Nguyễn Huệ đến cầu Cái Dâu thuộc TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò

28/6/2022

8:00 - 17:00

Đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Trung tâm thương mại đến vòng xoay Quốc lộ 80 thuộc TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò

29/6/2022

8:00 - 17:00

Khu dân cư Bình Hiệp B thuộc ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

27/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần ấp Ba, xã Bình Tấn (khu vực gần Tổ thủy nông cũ)

28/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần ấp 2, xã Phú Lợi (từ CDC Phú Lợi đến nhà ông Tích)

29/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình (khu vực gần cầu Trào Bông)

29/6/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Ba, xã Tân Mỹ