Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

29/8/2022

7:30 - 11:00

Rạch Bà Bang, xã Tân Phú Đông

29/8/2022

8:00 - 11:00

KDC xã Tân Quy Tây

29/8/2022

14:00 - 16:00

Rạch Cái Bè, xã Tân Khánh Đông

30/8/2022

7:30 - 17:00

Rạch Ngã Bát, phường 2 và xã Tân Phú Đông; KDC Phú Thuận, KDC Phú Long, xã Tân Phú Đông; KV rạch Xẽo Tre, rạch Ông Hỷ, xã Tân Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/8/2022

7:30 - 17:00

KV từ cây xăng Phương Thảo đến bến đò Tứ Phước thuộc xã Tân Nhuận Đông; KV từ văn phòng ấp Tây đến cầu ngang ấp Tây thuộc xã Tân Bình

30/8/2022

7:30 - 11:30

KV dọc tỉnh lộ 854 từ cống Bà Nhưng đến cầu Xẻo Trầu thuộc TT Cái Tàu Hạ

30/8/2022

8:00 - 10:00

KH Lê Phú Bình

30/8/2022

10:30 - 11:30

KH Bột Phong Mai

30/8/2022

13:30 - 15:00

KH Huỳnh Quốc Tuấn

30/8/2022

13:30 - 17:00

KV từ cây nước Hội Xuân đến cầu ngang Hội Xuân thuộc xã An Hiệp

30/8/2022

15:30 - 17:00

KH Đèn đường Phú Long

31/8/2022

7:30 - 8:30

KH Đèn đường Xẻo Vạt

31/8/2022

7:30 - 17:00

KV ngọn Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu

31/8/2022

8:50 - 10:00

KH Đèn đường Tân Xuân

31/8/2022

10:30 - 11:30

KH Nguyễn Hoàng Đức

31/8/2022

13:30 - 15:00

NM XX Trương Thị Chung

31/8/2022

15:30 - 17:00

KH Lê Thành Danh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

29/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

30/8/2022

7:30 - 18:00

Một phần xã Vĩnh Thới; xã Tân Hòa; xã Long Thắng (từ cầu Cái Mít đến chợ Hộ Bà Nương, từ chợ Hòa Định đến chợ Ngã Năm Long Thắng), huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

29/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần tổ 5 ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

30/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần tổ 19 ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

29/8/2022

8:00 - 13:00

Một phần xã Tân Hộ Cơ (từ cầu Việt Thượt đến CDC Gò Ô Môi)

29/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Sa Rài (đường Thiên Hộ Dương đoạn từ đường 30/4 đến nhà thờ Tân Hồng)

30/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Phước (từ nhà ông Tư Rép đến ngã ba đi Tân Hưng)

30/8/2022

10:00 - 16:00

Một phần ấp Cả Găng, xã Bình Phú (bờ đông TDC Xáng Bào từ cầu Sắt đến ao cá ông Hùng)

31/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Bình Phú (dọc QL 30 từ trạm nhà thuốc Mỹ Duy đến cầu Cây Dương)

31/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Phú (dọc QL 30 từ trạm bơm cá Ông Dũng đến nhà thuốc Mỹ Duy)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười 

29/8/2022

8:30 - 11:30

TBA Bơm Ngã 5 Tân Công Sính thuộc xã Thạnh Lợi

29/8/2022

13:30 - 16:00

TBA Bơm Tây kênh Phước Xuyên thuộc xã Thạnh Lợi

30/8/2022

8:00 - 11:30

TBA Bơm Mỹ An 2 thuộc xã Mỹ An

30/8/2022

13:30 - 16:00

TBA Sấy lúa Chơn Chính thuộc xã Đốc Binh Kiều

31/8/2022

8:00 - 11:30

TBA Nước đá Công Tạo thuộc xã Đốc Trường Xuân

31/8/2022

13:30 - 16:00

TBA Động cát An Giang thuộc xã Mỹ Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

29/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh (KV rạch Bầu Trinh)

29/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp 1, 2 xã Ba Sao

29/8/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh (KV cầu Ba Đáng)

30/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã Ba Sao

30/8/2022

8:30 - 11:00

Một phần ấp 2 xã Ba Sao (KV Trường tiểu học Ba Sao)

31/8/2022

7:00 - 17:30

Một phần ấp Thanh Tiến, Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ; toàn bộ xã Phương Trà

31/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Tân Hội Trung

31/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (khu vực CDC Mỹ Xương)

31/8/2022

8:30 - 10:30

Một phần ấp 7 xã Phương Thịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

30/8/2022

7:30 - 17:00

Quốc lộ 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến bến đò 13 thuộc thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

29/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần khóm Tân Thuận, TT Thanh Bình (KV Trào Bông)

29/8/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp 3 xã Tân Mỹ (KV Cầu Ranh)

29/8/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp 3 xã Tân Mỹ (KV Cầu Ranh)

31/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Phú Lợi (KV từ sau UB xã Phú Lợi đến nhà Ông Tích; dọc kênh Thống Nhất)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

29/8/2022

8:30 - 11:30

Trạm bơm Ô Đê Bao Không Số

29/8/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (KV từ CDC Cả Nổ đến trạm NTTS Lê Vân Biển)

29/8/2022

13:30 - 16:30

Trạm NTTS Huỳnh Văn Miêl

30/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp K11, ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (KV từ cầu K10 Phú Hiệp đến cầu K12 Phú Hiệp)

31/8/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông. Một phần ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (KV từ cầu kênh Phèn đến cầu 1/5)

31/8/2022

14:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (KV từ cầu kênh Phèn đến trạm bơm Nguyễn Văn Hải 6)