Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

6/6/2022

8:00 - 9:30

Đường Trần Tế Xương (từ nhà trọ Trung Kiên đến ranh giới phường 4), ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh

6/6/2022

10:00 - 12:00

Phân xưởng cơ điện cũ, đường Phù đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

6/6/2022

14:00 - 17:00

Khu vực Bãi Dòng Dưới, ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/6/2022

7:00 - 16:30

KV rạch Xẻo Sâu Nhỏ thuộc xã An Khánh

7/6/2022

7:00 - 17:00

KV từ cầu Đường Trâu đến cầu Phản Công thuộc xã An Nhơn

7/6/2022

7:00 - 17:00

KV từ cầu Cây Sộp đến cầu Sáu Hay thuộc xã An Khánh

8/6/2022

7:00 - 16:30

KV từ vàm Bà Dẫm đến vàm Ông Công thuộc xã Phú Hựu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

6/6/2022

7:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

6/6/2022

12:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

7/6/2022

8:00 - 17:00

Lò sấy lúa Võ Minh Đức; một phần ấp Định Mỹ, ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

8/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

8/6/2022

9:00 - 13:00

Một phần ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa; một phần ấp Tân An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

6/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần khóm Trung 2, TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

8/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự

8/6/2022

8:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa Trung, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

7/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Phú (trạm bơm Gò Rượu đến trường tiểu học)

7/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Thông Bình (từ Đồn 905 đến ngang chợ Công Binh)

8/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Công Chí (hầm cá Ông Hồng đến trạm bơm Lung Sâu)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

7/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp 1, ấp 2, ấp 3, một phần ấp 4, xã Thạnh Lợi

8/6/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền

8/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 3, ấp 4, xã Hưng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

6/6/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp 1, 2 xã Tân Hội Trung

6/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh (khu vực Ông Tài)

6/6/2022

8:30 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Mỹ Long

6/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Long (khu vực bến đò Mỹ Long cũ và khu vực gần cầu Sông Cái Nhỏ)

7/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Mỹ Long; ấp 3 xã Mỹ Hiệp; Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh (khu vực Trường TH Bình Thạnh 2); Một phần khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ (đường Thiên Hộ Dương)

7/6/2022

8:30 - 13:00

Một phần khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ (đường Thiên Hộ Dương)

8/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 3 xã Bình Hàng Tây (khu vực rạch Bà Đội)

8/6/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp; ấp 4 xã Mỹ Long

8/6/2022

8:30 - 13:00

Một phần ấp 1 xã Mỹ Hiệp (khu vực rạch Chùa Nhỏ)

8/6/2022

8:30 - 16:00

Toàn bộ khu vực các TBA Cồn Cỏ 1; Cồn Bình Thạnh; Thủy sản Docifram khu A, B, D; Thủy sản Trường Giang

8/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp AB, xã Mỹ Hội (khu vực cây xăng ngã 3 tuyến dân cư xã Mỹ Thọ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

6/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực cầu Bà Két, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

7/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực sông Sa Đéc từ nhà máy Trần Văn Ghim đến ngọn nước xoáy xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

8/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực chùa Tòng Sơn, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

8/6/2022

7:30 - 17:00

Đường Bà Lài, xã Tân Phú Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

8/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường An Bình B đoạn từ kho đường Tín Phát đến cầu Kháng Chiến

8/6/2022

13:00 - 17:00

Một phần phường An Bình B đoạn từ cầu Kháng Chiến đến NR NTTS Nguyễn Văn Mững