Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

27/12/2022

7:30 - 12:30

Đường Lê Văn Đáng, tổ 6, phường 4, TP Cao Lãnh

27/12/2022

13:30 - 17:00

Một phần đường Lê Văn Cử, Võ Văn Trị, tổ 6 đến tổ 9 khóm Thuận An, tổ 23 đến 26 khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

27/12/2022

7:30 - 17:00

Đường Hùng Vương (từ ngã 4 Nguyễn Sinh Sắc đến ngã 4 Lý Thường Kiệt) phường 1; Đường Âu Cơ, An Dương Vương, phường 2; Đường Trần Hưng Đạo (từ cầu Hòa Khánh đến ngã 4 Lý Thường Kiệt), phường 2; Đường Nguyễn Huệ (từ cầu Hòa Khánh đến ngã 3 Lê Thánh Tôn), phường 2; Đường Lê Thánh Tôn, Trần Quốc Toản, phường 2

27/12/2022

7:30 - 17:30

Đường Trần Hưng Đạo (từ cầu Hòa Khánh đến ngã 4 Lý Thường Kiệt), phường 2; Đường Nguyễn Huệ (từ cầu Hòa Khánh đến ngã 3 Lê Thánh Tôn), phường 2; Đường Lê Thánh Tôn, Trần Quốc Toản, phường 2

29/12/2022

7:00 - 17:30

Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải từ trạm biến điện đến ngã 4 Hùng Vương), phường 2; Đường An Dương Vương, phường 2; KV Bến tàu, Nhà thờ Hoà Khánh, phường 2; KV đường Hoàng Hoa Thám, phường 2; KV phường 4

28/12/2022

7:30 - 10:00

Rạch Kinh Cùng, rạch Ba Làng, xã Tân Phú Đông

30/12/2022

7:30 - 17:30

Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ Cây Me đến ngã 4 Nguyễn Văn Phát), phường An Hòa; Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ ngã 4 Nguyễn Văn Phát đến cầu Trần Thị Nhượng), phường An Hòa

30/12/2022

10:00 - 12:30

Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ ngã 4 Nguyễn Văn Phát đến cầu Trần Thị Nhượng), phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/12/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng Sỹ Hùng

27/12/2022

13:30 - 15:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập Đồng Tháp, Phước Lập Đồng Tháp 2

27/12/2022

15:00 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Ân Lộc

28/12/2022

8:00 - 10:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Phan Phú Hào, Phước Hưng 3

28/12/2022

8:00 - 11:30

KV từ chợ Phú Hựu đến cầu Xẻo Dời thuộc xã Phú Hựu

28/12/2022

10:00 - 11:30

Cắt 03FCO NR trạm Lò sấy lúa Thạnh Lộc

28/12/2022

13:30 - 15:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Bé Ba 2

28/12/2022

15:00 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng Vạn Hưng

29/12/2022

8:00 - 17:00

KV từ cầu Xẻo Trầu đến cuối rạch Xẻo Trầu thuộc xã Phú Hựu

30/12/2022

8:00 - 10:30

KV từ rạch Bà Xá đến rạch Mái Chèo thuộc xã Phú Hựu

30/12/2022

10:00 - 17:00

KV từ rạch Mái Chèo đến cầu Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

27/12/2022

7:30 - 18:00

Một phần khóm 4, khóm 1, TT Lai Vung, huyện Lai Vung

27/12/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Định Tân, ấp Định Phú, ấp Định Mỹ, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

28/12/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu; một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

28/12/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Long Thành A, ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

29/12/2022

7:30 - 18:00

Một phần khóm 1, khóm 2, TT Lai Vung, huyện Lai Vung; Một phần xã Long Thắng (từ chợ Long Định đến Kinh Cùng), huyện Lai Vung

30/12/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

30/12/2022

13:30 - 17:00

Lò sấy Kim Thành 2, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

27/12/2022

8:00 - 13:30

KV dân cư lộ làng thuộc khóm Trung 1 TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

27/12/2022

8:00 - 16:00

KV dân cư sạt lở thuộc ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

27/12/2022

8:00 - 16:30

KV dân cư lộ hướng ra sông tiền thuộc khóm Trung 1 TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

27/12/2022

10:30 - 15:30

KV dân cư lộ làng gần chợ Kênh Củ thuộc ấp 1 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

28/12/2022

8:00 - 16:00

KV dân cư chợ Cây Sung thuộc ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

28/12/2022

10:00 - 14:30

KV dân cư lộ làng thuộc ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

28/12/2022

13:00 - 16:30

KV dân cư lộ làng thuộc ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

29/12/2022

8:00 - 13:30

KV thuộc ấp Long Thới B, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

29/12/2022

8:00 - 14:30

KV tuyến dân cư cầu cái vừng thuộc ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

29/12/2022

8:00 - 16:30

KV dân cư lộ dal thuộc ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

30/12/2022

8:00 - 14:30

KV chợ thuộc ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

30/12/2022

8:00 - 16:00

KV ngã ba thuộc ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

27/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Thị trấn Sa Rài (KV bên trái đường Trần Hưng Đạo từ phòng công chứng đến chợ Sa Rài)

28/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Thành B (KV từ ao cá ông Hên đến cầu mới Tứ Tân)

28/12/2022

10:00 - 12:00

Một phần xã Tân Thành A (KV từ cầu Cả Mũi đến TB Cả Mũi)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

27/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

27/12/2022

8:00 - 15:30

Một phần khóm Mỹ Phú Cù Lao, TT Mỹ Thọ

27/12/2022

10:30 - 13:00

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Bình (KV ngọn Bà Chợ)

28/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (KV cầu Đình Mỹ Xương đến rạch Bà Cò)

28/12/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Long

29/12/2022

8:30 - 11:30

Toàn bộ khu vực trạm xay xát Sáu Be 1

30/12/2022

8:30 - 11:30

Toàn bộ khu vực trạm Việt Như Ý

30/12/2022

13:30 - 16:30

Toàn bộ khu vực trạm xưởng cưa Phước Tiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

27/12/2022

7:30 - 18:00

Rạch Tân Bình từ cầu Tân Bình đến cầu Gia Vàm thuộc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

27/12/2022

8:00 - 8:30

Tỉnh lộ 848 từ trường trung học cơ sở Tân Khánh Trung 2 đến cầu Cai Châu, rạch Cồn Ông, rạch Chùa Trong, rạch Dông thuộc xã Tân Khánh Trung, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

27/12/2022

8:30 - 18:00

Tỉnh lộ 848 từ cầu Rạch Ruộng đến trường trung học cơ sở Tân Khánh Trung 2, rạch Mương Điều, rạch Mù U, rạch Kinh Tắc, rạch Mương Khai thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

27/12/2022

17:30 - 18:00

Tỉnh lộ 848 từ trường trung học cơ sở Tân Khánh Trung 2 đến cầu Cai Châu, rạch Cồn Ông, rạch Chùa Trong, rạch Dông thuộc xã Tân Khánh Trung, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

28/12/2022

7:30 - 18:00

Rạch Thủ Ô thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

28/12/2022

8:30 - 13:00

Rạch Thầy Lâm từ cầu Thầy Lâm đến bến đò Thầy Lâm thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

29/12/2022

7:30 - 17:00

Nhà máy Thanh Toàn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

30/12/2022

7:30 - 18:00

KV rạch An Lợi từ cầu Đình Định Yên đến ngọn Thủ Sự thuộc xã Định Yên